Förstadium till inkubator i Gumtäkt för djupteknologi, AI och hållbar utveckling utgör start för initiativ till Inkubatorprogram

Det första av många program som tillhör universitetets initiativ Helsinki Incubator Programmes startar den 6.5.2022 med ett upprop för ansökningar från grupper och individer fram till 24.4.2022.

Innovations- och företagartjänsterna vid Helsingfors universitet har äran att utlysa inbjudan av ansökningar till sitt första inkubatorprogram som är ett samarbete med Helsinki Think Company och som stöds av Helsingfors stad. Ansökningstiden fortsätter till den 24.4.2022 då den Gumtäktbaserade preinkubatorn för djupteknologi, artificiell intelligens (AI) och hållbar utveckling inbjuder alla medlemmar i Helsingfors universitetsgemenskap – vare sig de är studerande, forskare, professorer, personal eller alumner – samt nyfikna helsingforsbor att ansöka till programmet med sina omvälvande idéer.

– Alla är välkomna med, så länge de förbinder sig till att fortsätta sitt arbete med de lösningar de utvecklar i takt med kunskaper och verktyg de får från preinkubatorn. Dessutom ska de fortsätta det här arbetet inom huvudstadsregionen, säger Andrés Peña Archila, projektledare och direktör för inkubatorn.  

– Vi anser att det här programmet är en lättillgänglig plattform för ivriga team och individer med goda idéer, dit de kan komma och lära sig allt de behöver för att utveckla en slagkraftig lösning och planera sitt nästa steg", förklarar Sanna Kujala, projektkoordinator och ledare för preinkubatorn.  "Det här kommer att vara en plats där deltagarna har en chans att förverkliga sina drömmar och bidra till att bygga en bättre värld för oss alla.

Med början den 6.5 kommer de utvalda teamen och individuella deltagarna att åtnjuta 7 veckor av dedicerat stöd från universitetet, med workshops som leds av både sakkunniga från universitetet och gästande proffs, individuell handledning av handplockade specialister och tankeväckande föredrag av inspirerande talare. Vid programmets avslutning 16.6 kommer deltagarna att demonstrera sina lösningar för en panel bestående av domare från industrin, och få värdefull feedback och rekommendationer om hur de ska fortsätta med sitt värv.

Ett alternativ som deltagarna kommer att få vid programmets slut är att fortsätta till inkubatorn för djupteknologi, AI och hållbarhet vid Helsinki Incubator Programme som startar i september 2022. Inkubatorn kommer att erbjuda de utvalda teamen 6–12 månader av ändamålsenlig, skräddarsydd handledning, mentorhjälp och stöd för att de ska kunna koncentrera sig helt på att skapa en startup omkring sin lösning.

– Vi är ivriga att få se vilken slags idéer folk ansöker till vårt program med. Vi är säkra på att detta program och alla de andra programmen under rubriken Helsinki Incubator Programmes kommer att vara starten på något stort, inte endast för Helsingfors universitet, utan också för hela världen, säger Alfonso Gutierrez, Senior Manager med ansvar för innovationer och partnerskap mellan startups och företag.

Om Helsinki Incubator Programmes

Det Gumtäktbaserade programmet är det första i en rad inkubatorer och preinkubatorer som teamet för innovations- och företagstjänster samt relevanta fakulteter vid Helsingfors universitet organiserar i samarbete med Helsinki Think Company, Helsinki Innovation Services och Helsingfors stad under rubriken Helsinki Incubator Programmes. Med dessa program vill universitetet uppmuntra alla sina intressenter att ta den sakkunskap och passion som förenar dem och skapa företagarinitiativ med slagkraft.

Programmen Helsinki Incubator Programmes är en del av Helsingfors stads projekt för campusinkubatorer som finansierar inkubatorer vid universitet och yrkeshögskolor i huvudstadsregionen. Helsingfors universitet kommer att delta i projektet med omkring ett dussin tematiska program som sprider sig över alla universitetscampus varje år. Emedan programmen kommer att placeras vid det campus som bäst passar ihop med temat uppmuntras alla intresserade att ansöka oberoende av deras anknytningsband. 

Mera information

Besöka https://helsinki.fi/incubators

Eller kontakta

Sanna Kujala, projektkoordinator och ledare för preinkubator, sanna.kujala@helsinki.fi

Andres Archila, Project Manager & Incubator Lead, andres.archila@helsinki.fi

Alfonso Gutierrez, Innovation & Startup-Corporate Partnerships, alfonso.gutierrez@helsinki.fi