Förhandlingsresultatet om allmänna kollektivavtalet för universiteten godkänt - universiteten vägvisare i familjeledighetsreformen

Det allmänna kollektivavtalet för universiteten 2022–2024 godkändes av Bildningsarbetsgivarnas och arbetstagarorganisationernas förvaltningar 8.4.2022. Det nya kollektivavtalet trädde i kraft omedelbart.

Det nya kollektivavtalet gäller 8.4.2022- 31.3.2024. Lönerna justeras 1.6.2022 med en allmän höjning om 1,45% och 1.12.2022 med en lokal pott om 0,45%. Om lönejusteringar för år 2023 avtalas senast den 31.1.2023.  Ifall parterna inte når samförstånd om justeringarna, kan kollektivavtalet sägas upp redan 31.3.2023.  

Det nya kollektivavtalet innehåller även vissa textförändringar, av vilka de mest centrala berör familjeledighetsreformen som träder i kraft 1.8.2022. Arbetstagaren erhåller lön för en graviditetspenningsperiod i 40 dagar. Därutöver erhåller båda föräldrarna i fortsättningen lön för föräldraledighet i 32 dagar. Familjeledighetsreformen finansieras delvis genom en förändring av bestämmelserna gällande semesterpremier. Ifall ett arbetsförhållande avslutas utifrån orsaker som berör arbetstagaren själv, som till exempel uppsägning, betalas endast hälften av semesterpremien.

Parterna som överenskommit om kollektivavtalet är Bildningsarbetsgivarna, Fackförbundet Pro, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Ca 34 00 arbetstagare arbetar inom ramen för det allmänna kollektivavtalet för universiteten.

 

Externa länkar på finska:

Bildningsarbetsgivarna: Yliopistoja koskeva työehtosopimusratkaisu hyväksytty

FOSU: Yliopistojen palkansaajille työehtosopimus – työmarkkinoiden edistyksellisin perhevapaauudistus