Benämningen doktorand ändras på finska från tohtorikoulutettava till väitöskirjatutkija

Helsingfors universitets styrelse har beslutat att ändra benämningen doktorand på finska från tohtorikoulutettava till väitöskirjatutkija.

I officiella sammanhang använder universitetet i fortsättningen benämningen väitöskirjatutkija på finska för alla som avlägger påbyggnadsexamen. Man har skrivit in ändringen i universitetets instruktion, men den påverkar varken behörighetsvillkoren eller ändrar uppgiftens innehåll på annat sätt.

Den nya benämningen börjar användas för personer i anställningsförhållanden som börjar avlägga doktorsexamen från och med den 1 januari 2022. Man gör inga ändringar rörande benämningen i redan gällande arbetsavtal, men doktoranden kan själv välja att ändra till den nya benämningen på de ställen hen vill från och med början av 2022. För doktorander i anställningsförhållanden ändras benämningen i SAP HR-systemet och i personprofilen.

Den som avlägger doktorsexamen med hjälp av annan finansiering kan också övergå till att använda doktorandbenämningen Väitöskirjatutkija. Den engelska benämningen är i fortsättningen Doctoral Researcher. Benämningen ändras inte på svenska, utan benämningen Doktorand används också i fortsättningen.

Så här kommenterade vicerektor Paula Eerola ändringen:

– Vi vill visa uppskattning för den stora gruppen forskare vid Helsingfors universitet, och genom att ändra benämningen understryker vi att forskarna är professionella i alla skeden av sin karriär. Benämningen Väitöskirjatutkija beskriver både forskningsarbetets innehåll och skedet av karriären. Syftet med ändringen av benämningen är att främja forskaridentiteten och arbetskarriären hos doktorander som utexamineras. De som avlägger påbyggnadsexamen har själva önskat en förändring redan ett längre tag.

Den nya benämningen ger en mer träffsäker beskrivning av uppgiftens innehåll

Det finns cirka 4 700 doktorander vid Helsingfors universitet och ungefär 1 350 av dem är anställda vid universitetet. Årligen utexamineras cirka 500 nya doktorander från universitetet. Man beslutade sig för att ändra benämningen eftersom benämningen Väitöskirjatutkija för doktorander bättre beskriver det huvudsakliga innehållet i uppgiften, det vill säga forskningen.

Benämningen är också bra därför att den visar på en uppskattning för det forskningsarbete som doktorander gör. Dessutom säger benämningen i vilket skede av sin karriär forskaren är. Målet är att benämningen ska stöda doktorandernas framtida karriärer på så sätt att den tid som använts för att avlägga doktorsavhandlingen tas i beaktande då deras erfarenhet av forskningsarbete bedöms.

Man har diskuterat ändringen av benämningen bland annat i ledningsgruppen för doktorsutbildningen och universitetets utvidgade ledningsgrupp samt under samarbetsmötet. Att ändra benämningen har länge varit ett diskussionsämne i universitetsgemenskapen såväl internt i universitetet som nationellt.