Webbkursen Elements of AI lanseras på svenska i vår

Elements of AI, webbkursen som är gratis och öppen för alla, börjar sprida grundläggande information om artificiell intelligens i Sverige. Det finns också planer på att sprida kursen till andra länder.

Webbkursen Elements of AI, som utvecklats av Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor, blir tillgänglig på svenska i år. Nyheten om den svenskspråkiga kursen presenterades 6 februari vid öppningen av AI-centret AI Innovation of Sweden i Göteborg.

Den svenskspråkiga kursen öppnas under våren 2019. Det är också möjligt att avlägga kursen på svenska från Finland.

Elements of AI är en öppen och gratis webbkurs (MOOC) som erbjuder grundläggande information om begrepp, tillämpningssätt och begränsningar i anslutning till artificiell intelligens. Elements of AI har varit Helsingfors universitets populäraste kurs genom tiderna. Hittills har över 130 000 personer registrerat sig på kursen och över 13 000 personer har avlagt kursen runt om i världen. Ursprungligen publicerades kursen i maj 2018 på engelska och den finskspråkiga versionen i november 2018.

Sverige är det första landet utanför Finland där man förverkligar en egen version av kursen.

– Sverige är en pilot för oss där vi ser hur vi lyckas förbättra kunnandet om artificiell intelligens i andra länder. Det är en också väsentlig del av Finland strategi för artificiell intelligens. Det handlar om så kallad läskunnighet av artificiell intelligens och på ett mer allmänt om att uppdatera medborgarfärdigheterna som digitaliseringen kräver, säger kursens ansvariga lärare, biträdande professor i datavetenskap Teemu Roos vid Helsingfors universitet.

Enligt Roos har också t.ex. Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Brasilien och Dubai varit intresserade av egna språkversioner av kursen.

Den svenskspråkiga kursen förverkligas i samarbete med nätverket AI Innovation of Sweden och dess svenska samarbetsuniversitet. Kursen stöds av Svenska kulturfonden med ett bidrag på 80 000 euro. I anslutning till kursen pågår också kampanjen #aiutmaningen (#aichallenge) i Sverige, som näringslivsminister Mika Lintilä utmanade Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman till. Kampanjens mål är att få en procent av Sveriges befolkning att bekanta sig med artificiell intelligens.

– Vår stora dröm är att vi i samarbete med andra länder kan nå en procent av världens befolkning. Det är helt vanvettigt, men varför inte, säger Roos.

  Tilläggsinformation: 

  Teemu Roos
  Biträdande professor, Helsingfors universitet
  044 523 1238, teemu.roos@cs.helsinki.fi

  Delta i den finskspråkiga Elemenst of AI-grundkursen
  Delta i den engelskspråkiga Elements of AI-grundkursen

  Elements of AI i korthet
  • Elements of AI är en gratis webbkurs (MOOC) som är öppen för alla och omfattar två studiepoäng. Kursen har förverkligats i samarbete mellan Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor.
  • Under våren blir kursen tillgänglig på svenska och senare på flera andra språk.
  • Elements of AI består av material för självständigt studerande, interaktiva innehåll och uppgifter. Den beräknade arbetsmängden är ca 30 timmar. Under kursen lär sig deltagaren att förstå begrepp, tillämpningssätt och begränsningar i anslutning till artificiell intelligens.
  • Kursen lämpar sig för alla som vill lära sig grunderna i artificiell intelligens. Det krävs inga kunskaper i programmering för att delta i grundkursen. Fortsättningskursen som börjar 2019 kräver grundläggande kunskaper i programmeringsspråket Python.