Webbkursen Elements of AI finns snart på alla EU-språk

Webbkursen Elements of AI som erbjuder grundkunskaper i artificiell intelligens översätts till alla officiella språk inom Europeiska unionen. Finlands initiativ har som mål att lära ut grunderna i artificiell intelligens till en procent av EU:s medborgare före utgången av 2021.

Webbkursen Elements of AI översätts under 2020–2021 till alla officiella EU-språk. Initiativet är en del av Finlands EU-ordförandeskap och projektet lanserades i Bryssel den 10 december i samband med ett möte för EU-ländernas arbetsministrar. Det är en investering på över 1,5 miljoner euro.

Elements of AI har skapats i samarbete mellan Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor, och det är en öppen och avgiftsfri nätkurs som vem som helst kan genomföra utan krav på tidigare kunskaper. Kursen finns redan på engelska, finska och svenska, och i november 2019 lanserades den på estniska.

– Elements of AI är den populäraste kursen någonsin vid Helsingfors universitet och samarbetet med Reaktor har lärt oss mycket om nätbaserad undervisning. Kursen har också stärkt vårt internationella samarbete med andra universitet, vilket är till nytta för forskningen, säger Helsingfors universitets prorektor Sari Lindblom.

– Nu när kursen snart finns tillgänglig på alla EU-språk blir den ett utmärkt exempel på universitetets tredje uppgift, som är samverkan med samhället. Eftersom Elements of AI behandlar en betydande förändring i samhället, har den banat väg för tillfällen där vi på riktigt kan påverka beslut. Jag är övertygad om att artificiell intelligens har stor betydelse för såväl Finlands som Europas framtid, säger kursens ansvariga lärare, biträdande professor i datavetenskap Teemu Roos.

Kursen främjar jämställdhet inom teknikbranschen

Hittills har cirka 40 procent av deltagarna i kursen Elements of AI varit kvinnor, vilket är fler än generellt inom branschen

– Vi är väldigt entusiastiska över att kursen snart kommer att användas inom hela Europa och på flera olika språk. Artificiell intelligens, liksom teknik i bred bemärkelse, skapar enorma möjligheter. Därför är det livsviktigt att allt fler förstår hur olika lösningar fungerar och vad som kan göras med dem. Vi har varit positivt överraskade av hur populär kursen varit i Finland särskilt bland kvinnor och över 45-åringar. Vi hoppas att mottagandet ska vara likadant också i de övriga EU-länderna, säger Ville Valtonen, chef för Reaktor Education.

Finlands initiativ grundar sig också på en vilja att under sitt EU-ordförandeskap investera i digitala färdigheter och livslångt lärande för medborgare inom hela EU. Tack vare webbkursen Elements of AI kan medborgarna i EU:s alla 28 medlemsländer skaffa sig grundläggande kunskaper om artificiell intelligens på sitt eget språk och förstå vilka möjligheter artificiell intelligens erbjuder. 

Lanseringen av kursen i de olika medlemsländerna genomförs i samarbete med lokala universitet och EU:s generaldirektorat för översättning står för språkversionerna. De första översättningarna publiceras våren 2020. Senaste nytt om kommande publikationer finns på kursens webbplats.

Läs mera om initiativet på arbets- och näringsministeriets webbplats

Artificiell intelligens fungerar dåligt utan människans hjälp: tre orsaker att lära sig grunderna i AI nu (på finska)

Mer information:
Teemu Roos,
biträdande professor, Helsingfors universitet
+358 445 231 238
teemu.roos@helsinki.fi

Den populäraste kursen någonsin vid Helsingfors universitet
  • Elements of AI är en öppen och avgiftsfri nätkurs i grunderna i artificiell intelligens, som skapats i samarbete mellan Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor.
  • Kursen består av material som man läser och uppgifter.
  • Kursen kräver inga förhandskunskaper och man behöver inte kunna koda.
  • Kursen som startade våren 2018 har över 220 000 registrerade deltagare från 110 länder.
  • 40 procent av deltagarna är kvinnor och 25 procent är över 40 år gamla.
  • Kursen erbjuds för tillfället på engelska, finska, svenska och estniska. 
  • Finska staten och kursarrangörerna har som mål att en (1) procent av EU:s medborgare ska genomföra kursen.