Välkommen på inskription måndagen den 2 september kl. 12.15!

Helsingfors universitets rektor har glädjen att inbjuda universitetets studerande, personal och vänner till inskriptionen för läsåret 2019–2020 måndagen den 2 september kl. 12.15 i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3).

Festprogrammet omfattar rektor Jari Niemeläs inskriptionstal samt personalens och studentkårens hälsningar, som framförs av styrelseordförande för Forskarföreningen vid Helsingfors universitet Tommi Kokkonen och styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet Laura Wathén.

Efter inskriptionen ordnas en ekumenisk gudstjänst i Gamla kyrkan (Lönnrotsgatan 6) och en konfessionslös ceremoni i Rakesalen (Bulevarden 2). Efter gudstjänsten och den konfessionslösa ceremonin bjuds det på kaffe i Gamla studenthuset.

Inskriptionen kan följas i direktsändning

 

Öppningskarneval från och med kl. 14

 

Kl. 14–18 firas Öppningskarnevalen på Centrumcampus för hela 29:e gången. Karnevalen ordnas av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), studentföreningarna, Helsingfors universitet och Tankehörnan.

Kom och bekanta dig med föreningarnas verksamhet, din studentkår och universitetets aktörer, utöka din samling av overallmärken och njut av musiken, stämningen och det mångsidiga programutbudet i huvudbyggnaden, Porthania och Tankehörnan samt utanför byggnaderna på Fabians- och Universitetsgatan.

Öppningskarnevalen på Facebook