Urvalsprovet avbröts för 40 sökande på grund av systemfel

Urvalsproven 7.5.2020 vid Helsingfors universitet måste avbrytas på grund av ett fel som uppstod i systemet som användes i provet. De sökande som berörs av problemet har informerats.

En del av de sökande kunde slutföra provet, men för ungefär 40 sökande blev provet på hälft eller kunde inte påbörjas. Till dagens prov på finska hade kallats 60 sökande och till provet på svenska 18 sökande. Ungefär 330 sökande har denna vecka utan problem kunnat genomföra prov.

I morgon fredag 8.5.2020 ska 100 sökande skriva urvalsprov. Systemleverantören försöker åtgärda problemet under natten, men om det inte lyckas måste fredagens prov flyttas. Om felet åtgärdas, äger provet rum som planerat. Om felet ännu inte har åtgärdats, flyttas provet till nästa vecka.

Följande ansökningsmål berördes av problemet:

  • Pedagogiska studier för studerande vid Helsingfors universitet (undervisning på svenska)
  • Fristående pedagogiska studier för dem som har avlagt högre högskoleexamen (undervisning på svenska)
  • Personalutbildning, ämnesstudier i universitetspedagogik (undervisning på finska)

Sökande till matematisk-naturvetenskapliga ämnen (biologi, fysik, kemi, geografi, matematik, datavetenskap) som kan ha sökt till följande ansökningsmål (gäller inte hela ansökningsmålet)

  • Pedagogiska studier för studerande vid Helsingfors universitet (undervisning på finska)
  • Fristående pedagogiska studier för dem som har avlagt högre högskoleexamen (undervisning på finska)

Urvalsprov fredag 8.5.2020:

Livsåskådningskunskap, Filosofi, Historia, Andra religioner än den evangelisk-lutherska (buddhism, islam, katolicism), Psykologi, Evangelisk-luthersk religion, Samhällslära

  • Pedagogiska studier för studerande vid Helsingfors universitet (undervisning på finska)
  • Fristående pedagogiska studier för dem som har avlagt högre högskoleexamen (undervisning på finska)

Mer information: 

Anu Laine, prodekanus med ansvar för undervisningen, Pedagogiska fakulteten

anu.laine@helsinki.fi, tfn 050 3183920