Universiteten i Obihiro och Hokkaido bekantade sig med den veterinärmedicinska utbildningen vid Helsingfors universitet

En delegation på sju personer från ledningen och förvaltningen vid den veterinärmedicinska utbildningen vid universiteten i Obihiro och Hokkaido i Japan besökte Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet 14–15.9.2016. Syftet med besöket var att kartlägga kraven för ackreditering av europeiska veterinärmedicinska utbildningsprogram och diskutera utbildningens innehåll och genomförande.

– Helsingfors universitets utbildningsprogram i veterinärmedicin är internationellt ansett och var det första ackrediterade programmet i Europa (European Committee on Veterinary Education, 2009). Efter ackrediteringen har många utbildningsenheter från Europa och Asien besökt oss, förklarar dekanus Sukura.

– Hokkaidos veterinärmedicinska fakultet finns i Sapporo, där det finns många smådjur, medan det finns mer produktionsdjur i Obihiroområdet. Universiteten har utnyttjat sina styrkor genom att skapa ett gemensamt utbildningsprogram, VetNorth Japan, berättar prodekanus Ruohoniemi.

Programmets mål på lång sikt är att ackrediteras enligt standarden för europeiska veterinärmedicinska utbildningar. Man har redan konsulterat många ansedda experter från European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) i utvecklingen av VetNorth Japan. Under besöket i Helsingfors gick man igenom det europeiska utvärderingssystemets anvisningar för självvärderingsrapporten och utvärderingsbesök.

– Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet var noga utvalt eftersom vårt utbildningsprogram är ackrediterat och det påminner om det japanska programmet i fråga om omfattning och mål, berättar dekanus Sukura.  

Dagarna fylldes av intensiva diskussioner och kulturskillnaderna gav intressanta perspektiv också på vardagliga frågor. Enligt professor Keiko Kawamoto fick man konkret hjälp med att bearbeta självvärderingsrapporten under besöket. Samarbetet fick en god start och det är meningen att det ska fortsätta senare i höst. 

Länkar:

Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine

Hokkaido University Graduate School of Veterinary Medicine

På fotot: Veterinärmedicinska fakultetens dekanus Antti Sukura och prodekanus Mirja Ruohoniemi och de japanska gästerna från universiteten i Obihiro och Hokkaido.