Universiteten har beslutat om betygsurvalets kriterier för år 2020
Universiteten har fattat beslut om urvalskriterierna för betygsurval inom olika utbildningsområden för studentantagningen för år 2020. Universitetens utbildningsområden har vid planeringen av poängsättningen för studentexamen använt det verktyg för poängsättning som publicerades tidigare i år.

Inom utbildningsområdena har viktiga ämnen och ämnesgrupper för studentexamen inom vardera område betonats. Dessutom har man inom utbildningsområdena strävat mot att samarbeta på ett sådant sätt att urvalskriterierna inom samma område inte ska skilja sig åt för mycket på olika universitet.   

De olika utbildningsområdenas urvalskriterier för betygsurvalet, alltså principerna för poängsättning av studentexamen och andelen studerande som antas enligt betygsurval, finns publicerade på tjänsten Studieinfo. Det har också publicerats en video om ämnet.

De fullständiga urvalskriterierna för studentantagningen år 2020 publiceras i slutet av år 2019.

Projektet för utveckling av studentantagningen är ett spetsprojekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Projektets syfte är att förstärka samarbetet mellan olika utbildningsområden samt att nationellt likrikta poängen som ges för studentexamen.

För mera information:

Universiteten svarar på frågor som berör urvalskriterierna.

Frågor från medier besvaras av projektchef Ulla Sarajärvi: ulla.sarajarvi@helsinki.fi, tel. 02941 40335