Universiteten har beslutat om betygsurvalets kriterier för år 2020

Universiteten har fattat beslut om urvalskriterierna för betygsurval inom olika utbildningsområden för studentantagningen för år 2020. Universitetens utbildningsområden har vid planeringen av poängsättningen för studentexamen använt det verktyg för poängsättning som publicerades tidigare i år.

Inom utbildningsområdena har viktiga ämnen och ämnesgrupper för studentexamen inom vardera område betonats. Dessutom har man inom utbildningsområdena strävat mot att samarbeta på ett sådant sätt att urvalskriterierna inom samma område inte ska skilja sig åt för mycket på olika universitet.   

De olika utbildningsområdenas urvalskriterier för betygsurvalet, alltså principerna för poängsättning av studentexamen och andelen studerande som antas enligt betygsurval, finns publicerade på tjänsten Studieinfo. Det har också publicerats en video om ämnet.

De fullständiga urvalskriterierna för studentantagningen år 2020 publiceras i slutet av år 2019.

Projektet för utveckling av studentantagningen är ett spetsprojekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Projektets syfte är att förstärka samarbetet mellan olika utbildningsområden samt att nationellt likrikta poängen som ges för studentexamen.

För mera information:

Universiteten svarar på frågor som berör urvalskriterierna.

Frågor från medier besvaras av projektchef Ulla Sarajärvi: ulla.sarajarvi@helsinki.fi, tel. 02941 40335

 

Funderar du på att söka in till uni 2020 - kolla vår FAQ-lista

Vi har samlat vanliga frågor och svar om studentantagningen 2020 på den här sidan.

Exempel på frågor som besvaras:

Kom­mer alla stu­de­ran­de i fort­sätt­ning­en att väl­jas ut ge­nom be­tygsur­val?

Nej, för Helsingfors universitets utbildningar finns en eller flera andra sökvägar utöver betygsurvalet.

 

Var­för syns inte alla an­sök­nings­ob­jekt vid Helsing­fors uni­ver­si­tet i po­äng­ta­bel­len?

Betygsurvalet gäller inte alla kandidatutbildningar:

  • Ryska som modersmål (eftersom inget prov i något motsvarande ämne kan avläggas i studentskrivningarna)
  • Portugisiska  – därför att det i det här skedet inte finns kännedom om den så kallade utgångsnivån, det vill säga huruvida det i fortsättningen kommer att vara möjligt att läsa portugisiska i gymnasiet så att universitetsstudierna utgår från förhandskunskaper eller om studierna börjar från noll. Det här avgör också vilket ansökningsobjekt inom kandidatprogrammet i språk portugisiskan i fortsättningen tillhör.

Läs alla frågor och svar här.