Träffa forskare på stan!

Under stadsfestivalen Thinkfest kan man hitta universitetets forskare på oväntade ställen, t.ex. i bastun, rockklubben, köpcentret och metron.

Thinkfest, stadsfestivalen för vetenskap och tänkande, ordnas i Helsingfors 31.8−5.9 och är öppen för alla. Under festivalen kan man träffa på tiotals forskare från Helsingfors universitet i köpcentrum, i metron, på rockklubbar eller i bastun. De berättar om allt från globala problem och hälsofrågor till förändringar i arbetslivet och Jesus som kommunikationsteoretiker.

En av forskarna som deltar i festivalen är stadsgeografen Mats Stjernberg. Han delar gärna med sig av sin kunskap också utanför sin forskarkammare.

– På jippon som Thinkfest kan vi forskare nå en helt ny publik och ge nya impulser att tänka vidare på. Många forskare har mycket att erbjuda, t.ex. information som man kan använda i samhällsdebatten, säger Mats Stjernberg.

– Men vi måste förstås lära oss att tala om våra forskningsrön på ett lättillgängligt sätt.

Arbetslöshet och empati i köpcentret

Stjernberg och kollegan Venla Bernelius kommer att tala om välfärdsskillnader mellan Helsingfors bostadsområden i Kampens köpcentrum.

Före lågkonjunkturen på 1990-talet var välfärdsskillnaderna små i Helsingfors.

– De socioekonomiska skillnaderna mellan olika bostadsområden i Helsingfors har ökat markant under de senaste tjugo åren. Det syns i antalet arbetslösa och som inkomstskillnader.

Före lågkonjunkturen på 1990-talet var välfärdsskillnaderna små i Helsingfors. När fattigdomen kumulerar kan det uppstå sociala problem, och ojämlikheten undergräver empatin, resonerar Stjernberg.

– Med tanke på välfärdssamhällets idé om att alla ska ha det bra och att vi ska ta hand om varandra är utvecklingen mycket oroväckande.

Fritidsforskare i metron

Professorn i geografi och miljöfostran Sirpa Tani tar temat Det globala Helsingfors till metron. Professorn som har undersökt ungdomars fritid talar gärna i metron.

– Metron är ett viktigt färdmedel. Med metron kan de unga enkelt röra sig utanför sitt eget bostadsområde på fritiden, t.ex. kan de åka till Östra centrum eller Kampen för att träffa varandra.

Tani är intresserad av många olika frågor med anknytning till det offentliga stadsrummet. Vem får använda de offentliga rummen och var går gränsen för vad som är tillåtet?

Professorn berömmer Kampen för köpcentrets ungdomspolitik.

– Helsingfors inställning har blivit allt mer flexibel och avslappnad när det gäller användningen av det offentliga rummet de senaste åren, och det gläder mig, säger Tani.

– Det är mycket trevligt att det offentliga rummet i Helsingfors i dag kan användas för evenemang som restaurangdagarna.

Professorn berömmer Kampen för köpcentrets ungdomspolitik.

– Köpcentrets ledning har en exceptionellt fin attityd till de unga som fördriver tiden i deras lokaler. Ledningen anser att ungdomarna har rätt att samlas i köpcentret och har utformat regler för hur man uppför sig i Kampen tillsammans med de unga.

Thinkfests program

Vetenskapstemat Det globala Helsingfors