Tack vare Ratkomo är det kul att studera matematik

Feedbacken från studeranden nämner ofta Ratkomo. Det är en av de saker som gör det trevligt att studera matematik.

Korridoren på tredje våningen i Exactum-byggnaden har blivit en stödpunkt för matematikstuderande, där de samlas för att lösa kursuppgifter. Där finns också Ratkomo, en service som erbjuds av avdelningen för matematik och statistik.  

Du känner igen de avlönade Ratkomo-handledarna på de färggranna signalvästarna, och de hjälper studeranden med kursuppgifterna. Du kan också nå handledarna på distans via Zoom enligt ett fast veckoschema.

Därtill har de flesta kurser avlönade assistenter, handledare som förutom sina andra uppgifter kan hjälpa med kursens uppgifter. Studerandet är alltså allt annat än ett ensamt knogande.

Hur studerar man matematik?

Bordsgrupperna som breder ut sig i korridoren inbjuder till samarbete, och studerandet tillsammans i Ratkomo fortlöper så här:

-- Du tar fram uppgifterna och du har materialet. Idén är att hitta definitioner eller satser som verktyg för problemlösning, beskriver Eetu Halme processen. Han är magisterstuderande i matematik och statistik och Ratkomos koordinator.

Ofta bollar vi lösningar och idéer tillsammans, och till slut räknar vi mera noggrant i häften eller på bordet och funderar på om det alls blev vettigt. Det är meningen att bevisa att något är sant.

Processen är som en labyrint med en enda utgångspunkt, men det finns många olika vägar till lösningen, och ibland kan det finnas flera olika svar.

-- Det är inte alltid lätt att föra fram sina egna idéer, det kräver mod. Det finns också många studeranden som aldrig syns på campus. Vi vill hålla tröskeln så låg som möjligt. Handledarna är också aktiva om de ser någon som sitter ensam vid ett bord.

Eetu Halme säger att matematik sällan görs ensam. Samarbete hjälper, och det förbereder studeranden för en karriär som forskare.

De här borden är grejen

Lauri Tarpila, som studerar matematik för femte året, har kommit för att göra sina veckouppgifter i funktionsanalys vid ett bord på tredje våningen i Exactum.

-- Man kan rita vad man vill på bordet och sedan radera det. Det är vanligt att skriva svaren rent i sitt eget häfte. Bordet är också behändigt om man vill förklara något åt någon annan. Ibland kan man lämna in uppgiften genom att fotografera det man ritat på bordet, säger Tarpila.

Ibland frågar han handledaren om råd eller diskuterar svaren med sina kurskamrater som också kommit dit. Men omgivningen är inspirerande och hjälper honom koncentrera sig, säger han.  

-- Handledarna ger en knuff framåt, men löser inte uppgifterna, enligt Tarpila. -- Vi har fyra uppgifter att lösa varje vecka under den här kursen, så takten är ganska hektisk. Under koronan bromsades studietakten av och en orsak var just den att man blev ensam med uppgifterna.

"Vad är definitionen för en union"

Ella Saunders, Saara Savolainen och Tiia Nieminen, som studerar till klasslärare, sitter i matematikkorridoren och löser uppgifter för kursen Inledning till universitetsmatematik, och får handledning av kursens assistent, Paavo Ahola, som studerar till ämneslärare för tredje året.  

-- Introduktion till universitetsmatematik är första periodens kurs och mycket utmanande för många. Det största språnget gör man i början av studierna, och det är då vi erbjuder mest handledning, säger Ahola.  

Ahola handleder introduktionskursens studerande två dagar i veckan. Han får sammanlagt fem arbetstimmar och dessutom handleder han i Telegrammi, kursens elektroniska diskussionsmiljö. Ahola är nöjd med de extra inkomsterna, och det är också bra övning för hans kommande yrke som lärare.  

Öppen handledarsökning 2 gånger om året

-- Man kan ansöka till handledare om man har slutfört kursen. I praktiken är det öppen handledarsökning 2 gånger om året. Jobbet intresserar många, och man får betalt för det, säger Eetu Halme.

Under pandemin har platser vid borden gallrats bort och man kan också gå och sätta sig i ett nära klassrum eller studeranderummet.

Det finns också behov för utveckling.

-- En avigsida med utrymmet på tredje våningen är att det inte finns en egen ingång dit, som man kunde ge studenterna nycklar till. Det är typiskt att de studerande kommer till Ratkomo mellan föreläsningar eller när en deadline nalkar sig, och sitter där hela dagen tills vaktmästarna kommer och kör ut dem på kvällen.