Studenterna valde universitetslektor Miia Mäntymäki till årets kemilärare 2021

Enligt studeranden som valde årets kemilärare har Miia Mäntymäki lyckats utmärkt med att motivera nya studeranden och hjälpt dem med starten på deras studier.

Miia Mäntymäki, som startat Instagramkontot @helsinki_chemistry och är aktiv på sociala medier, har hunnit med mycket. Hon besökte allas våra vardagsrum via mellanhand då hon var med om att designa och tillverka rekvisita för figuren Doktorn som vann den andra produktionssäsongen av MTV3:s show Masked Singer Finland. Som medlem i styrelsen för Finlands kemistförbund följer hon noggrant med vad som pågår inom kemiforskningen och -industrin.

Hennes brinnande iver för att undervisa förde Mäntymäki tillbaka från industrin till universitetet och posten som universitetslektor. Denna kemist som studerat kemi och doktorerat vid Helsingfors universitet arbetade däremellan vid Aalto-universitetet och det Esbo-baserade företaget Picosun Oy, som tillverkar ALD-teknik.

Instruktionen för laboratoriejobbet är inte ett matrecept

Miia Mäntymäki undervisar nya studeranden under den första laboratoriekursen "Grundarbete i kemi". Förutom labbarbetena i oorganisk och organisk kemi innehåller kursen föreläsningar i arbetarskydd.

Då hon handleder studeranden upprepar hon ofta frågan varför, och efterlyser djup insikt.

"Övningsuppgifterna på labbkursen borde inte förbli endast mekaniska prestationer. Om man lägger till ämnen som i ett matrecept och till sist hettar upp allt och ser vad som händer, har man inte slutfört övningen ordentligt. Man når inte djupare insikt om man inte samtidigt funderar på varför sakerna görs och varför en reaktion sker" säger Mäntymäki.

Mäntymäki är också ansvarig lärare för webbkursen "Kemian perusteet" (introduktionskurs i kemi). Årligen deltar i denna kurs 500-600 studeranden, vars högsta intresse inte nödvändigtvis är kemi.  Den obligatoriska kemikursen ingår t.ex. i miljö- och livsmedelsexamen.  För många studeranden är kemin ett tvångsmoment och för vissa är den ett hinder för att ta examen. Kursen, som tidigare organiserades som en massföreläsning, har omdanats till webbkurs med en mängd handledda uppgifter. Inlärningsresultaten förbättrades och till allas förvåning började vissa deltagare kräva mera uppgifter.

"Det är det som är kruxet, man måste hitta konsterna med vilka man kan 'lura' de studerande att arbeta hårt. För vissa är kursen svår om det har gått t.ex. 10 år sedan senaste kurs, men om man orkar arbeta och ställa frågor klarar man sig riktigt bra på kursen", säger Mäntymäki.

Kemi som lösare av människans stora problem

Miia Mäntymäki grämer sig över att man inte förstår kemins roll som lösare av människans stora problem. Då man talar om rent vatten, klimatförändringen, återvinning, mediciner eller energi kan man inte lösa utmaningarna med någon av dessa utan kemikunskaper.

Som en motivation för sin aktivitet på sociala medier nämner hon att hon försöker visa unga som söker studieplats och livsuppgift hur mångsidig kemin är som vetenskap.

Det nya ansökningssystemet till högskolor prioriterar förstagångssökning. Det har lett till att färre studeranden kommer och studerar kemi under sitt mellanår innan de söker till sitt huvudändamål, medicinska fakulteten.

"Många är intresserade av medicin, men många områden inom kemin, så som radiokemi eller biokompatibilitetsforskning inom materialkemi, är nära besläktade med medicin", vill Mäntymäki påminna oss.

Hon hjälper nya kemistuderanden välja de kurser ur det stora utbudet inom kemi, som kommer att hjälpa dem nå sina egna målsättningar och den karriär de vill ha.

Kontakterna är nära, särskilt till de studerande vars Egenlärare hon är. Egenlärare är praxis på avdelningen för kemi, där nya studerande får en mentor för hela sin studietid.

Ett eget stipendium vid Kalajoki gymnasium

Ett kemistipendium som donerats av Miia Mäntymäki delas ut i hennes forna skola, gymnasiet i Kalajoki, till den som fått det bästa vitsordet i studentskrivningen i kemi. Hon arbetar annars också i nära samarbete med gymnasiestuderanden och -lärare.

Olympiaden i kemi som organiseras årligen samlar ungdomar med de bästa kunskaperna i kemi till träning vid avdelningen för kemi vid Helsingfors universitet. MAOL rf (Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen) ordnar kvaltävlingarna i gymnasierna i form av en kemitävling. Mäntymäki deltar i planeringen av proven för MAOL:s kemitävling, och hon har själv deltagit i olympiaden i kemi då hon gick i skolan. Dessutom har hon i flera år varit med om att träna Finlands lag. Nu förbereder man sig för den internationella olympiaden i kemi som organiseras nästa sommar i Kina.