Ros och ris av internationella studenter

Enligt International Student Barometer uppskattar de internationella studenterna kvaliteten på undervisningen och forskningen vid Helsingfors universitet. Men de behöver stöd för att knyta kontakter både med arbetsgivare och finländska studenter.

De första resultaten av den globala enkäten till internationella studenter, International Student Barometer, har publicerats.

Helsingfors universitet fick gott betyg i kärnfrågorna för studierna: kvaliteten på lärarna och undervisningen, nivån på forskningen, föreläsarnas sakkunskap och lärarnas akademiska engelska. Universitetet har även i tidigare enkäter fått gott betyg i samma frågor.

Enligt studenternas önskningar hade en fråga om universitetens miljövänliga attityd lagts till i enkäten. Även här var Helsingfors universitets resultat bland de bästa.

Universitetet fick också beröm för sina studielokaler, bland annat laboratorierna, undervisningslokalerna och de tysta rummen.

Kollektivtrafiken i huvudstadsregionen fick utmärkta vitsord. Inkvarteringen anses vara högklassig men dyr.

Brist på kontakter besvärar

Den förbättrade ekonomiska situationen har gett även studenterna bättre möjligheter att tjäna pengar. Men att skapa kontakter till arbetslivet är svårt och studenterna önskar sig mer stöd för det. Att få vänner bland de finska studenterna är också besvärligt. Men som tur är tycks de internationella studenterna ha internationella vänner.

Studenterna upplever inte att deras respons får tillräcklig uppmärksamhet. De som svarade på enkäten var inte heller nöjda med bedömningskriteriernas genomskinlighet eller hur kriterierna presenterades.

I sin helhet verkade studenterna uppskatta livet i Helsingfors. Upp till 96 procent var nöjda eller mycket nöjda med sitt dagliga liv.

Hjälpmedel för internationalisering

Respons är mycket viktigt för Helsingfors universitet så att universitetet ska kunna uppnå sitt internationaliseringsmål. Målet är att en femtedel av magisterstudenterna år 2020 ska vara internationella studenter.

Det har också skett stora förändringar inom utbildningsprogrammen och universitetets servicestruktur. Det är viktigt att få respons på dessa förändringar.

– Resultaten ger oss värdefull information om hur vi borde utveckla vår verksamhet. Vi kan också följa vad andra finska och utländska högskolor har gjort för internationella studenter, säger Rebekka Nylund från Helsingfors universitets undervisnings- och studentservice.

– Dessutom vill vi fördjupa oss närmare i resultaten, så vi ska ordna en separat workshop tillsammans med studenterna.

Mer information ges:

Rebekka Nylund, Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalvelut

rebekka.nylund@helsinki.fi, p. 050 3167357

Bakgrundsinformation om enkäten

Sammanlagt 120 universitet och högskolor från hela världen deltog i International Student Barometer (ISB). Från Helsingfors universitet svarade drygt 900 personer och svarsprocenten var 38 %. Enkäten genomfördes nu för tredje gången. De tidigare enkäterna genomfördes 2010 och 2014. Helsingfors universitet ska delta även i de följande enkäterna 2019 och 2020.

ISB kompletterar universitetets egna responssystem. Enkäten ger underlag för en jämförelse med andra högskolor i Finland, Europa och andra delar av världen. Utöver allmän respons jämförs Helsingfors universitet på vår begäran med följande universitet: Aalto, Åbo, Köpenhamn, Tartu, Groningen och Amsterdam.

Enkäten genomfördes av den internationella organisationen I-graduate, som är specialiserad på enkätundersökningar inom utbildningssektorn.