På en gratis nätkurs lär man sig till exempel om artificiell intelligens eller klimatförändringen

Universitetet erbjuder studier också för dem som inte avlägger en hel examen. På öppna nätkurser kan man komplettera sina kunskaper eller prova om ett visst fackområde passar en.

Traditionellt är universitetsstudier tillgängliga genom inträdesprov eller kurser vid Öppna universitetet. De förra kräver engagemang, de senare ofta pengar och schemaläggning.

Storskaliga öppna nätkurser, dvs. MOOC-kurser, erbjuder var och en kostnadsfri universitetsundervisning. Eftersom de anordnas över nätet kan de genomföras var och när som helst.

Ett exempel på en öppen nätkurs är den allmänbildande kursen i artificiell intelligens Elements of AI som tar cirka 30–60 timmar. I december 2018 hade genomförts av drygt 10 000 personer. Dess arrangörer ville att en procent av finländarna skulle genomföra helheten.

Därefter lanserades också en finsk och svensk version av kursen. Elements av AI var förmodligen den mest populära studiehelheten i Finland år 2018.

Kursen i artificiell intelligens var inte den första storskaliga nätkursen vid Helsingfors universitet och teknologi eller programmering är inte de enda ämnen på öppna nätkurser. Till exempel handlar de kurser som erbjöds i fjol om bl.a. klimatförändringen, kemi och det politiska systemet i Finland.

Vem är öppna nätkurser avsedda för?

Utländska universitet har anordnat MOOC-kurser sedan början av 2000-talet. Vid Helsingfors universitet har öppna nätkurser varit en del av undervisningen sedan 2012.

Kursdeltagarna kommer från högskolor, men också från gymnasiet och arbetslivet och en del är pensionärer.

Gruppchef Kalle Langén, som arbetar på it-företaget Fujitsu, och Heini Ryssy, som studerar vid Öppna universitetet och arbetar som teamledare på energibolaget Fortum, har båda deltagit i en MOOC-kurs. Ingendera är examensstuderande vid universitet.

Langén var bland de första som gick den populära kursen i artificiell intelligens Elements of AI. Han är el- och telekommunikationsingenjör och har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen. Teman kring artificiell intelligens ingick dock inte i hans examina och också kodning studerades mycket lite. Därför var en kompakt allmänbildande helhet på sin plats.

– På jobbet har vi kommit överens om att de 24 timmar som ingår i konkurrenskraftsavtalet används till studier. Jag tänkte att Elements of AI lämpligt kunde fylla den kvoten.

Konkurrenskraftsavtalet trädde i kraft 2016 och förpliktade arbetsgivarna att förlänga de anställdas arbetsdagar med en halvtimme per vecka.

Heini Ryssy har deltagit i flera öppna nätkurser eftersom hon tycker att olika introduktionskurser är ett bra sätt att bekanta sig med olika ämnen.

– Introduktionskursen i miljöekonomi gav en inblick i utsläppshandelns och miljövärderingens värld. Kursen Kiertotalous.nyt kändes i sin tur ytterst aktuell tack vare bl.a. de delar som fokuserade på skogsindustrin och trafik- och energipolitiska teman.

Särskilt mycket har Ryssy deltagit i miljökurser eftersom hon är intresserad av hur det går att påverka i miljöbranschen och Ryssy tror att kunskaperna kan vara till nytta också för hennes karriär.

En av de kurser som hon genomförde i höstas var MOOC-kursen Leadership for Sustainable Change. Den handlar om hållbar utveckling, klimatförändringen och cirkulär ekonomi samt förändringsstyrning rörande dem.

– Jag anmälde mig till kursen eftersom jag ville lära mig hur man styr hållbarhetsförändring. Det är fråga om en stor helhet som förutom miljöfrågor också handlar om sociala och ekonomiska relationer. Styrningen av hållbarhetsförändring är alltså mycket helhetsinriktad.

Vid sidan av forskning var Ryssy intresserad av hur intressentgruppers, till exempel kunder och samarbetspartners, verksamhet återspeglas i organisationskulturen. Hon ville också förstå hur samstämmighet i uppfostran, utbildning och beslutsfattande skulle kunna bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling.

Varför ska man gå en nätkurs?

Öppna nätkurser är tillgängliga för alla och vem som helst kan gå dem, oavsett plats eller utbildningsbakgrund. Eftersom det är enkelt att anmäla sig kan du också avbryta kursen om det visar sig att ämnet inte intresserar dig.

Det gemensamma med öppna nätkurser är att materialet är tillgängligt dygnet runt och föreläsningarna inte kräver närvaro på en viss plats och på en viss dag. Största delen av kurserna är öppna hela tiden, så man kan börja genomföra dem när man känner för det.

Eftersom kurserna är inbördes olika har deltagarna många anledningar att genomföra studier.

Ryssy hoppas att de öppna nätstudierna kommer att öppna för nya jobbmöjligheter inom klimat- och miljökommunikation i framtiden. Langén för sin del vill studera eftersom han tycker att det är viktigt att känna till aktuella företeelser, speciellt om de är anknutna till det egna fackområdet.

– Jag är en av dem som är intresserade av lite allt möjligt. Öppna nätkurser kan tas till exempel vid sidan av jobbet och på dem kan man fördjupa sin egen kompetens och förståelse.

Särskilt bra lämpar sig öppna nätkurser för att bekanta sig med nya ämnen.

– För närvarande går jag en australisk kodningsskola Zenva Academys nätkurs i att använda spelmotorn Unity, säger Langén.

Enligt Ryssy lämpar MOOC-kurser sig ypperligt för att skapa överblickar, eftersom man kan prova om man tycker om något ämne så mycket att man skulle vilja studera det mera.

– Jag tycker att MOOC-kurser är lämpliga för alla som behärskar grunderna i datoranvändning och är intresserade av nya saker.

Ryssy hoppas att kursen Leadership for Sustainable Change till exempel skulle få så många olika deltagare som möjligt, för att miljövärden och verksamhet som beaktar dem skulle bli vanligare i företag och organisationer.

– Kursen skulle vara lämplig för till exempel lärare, ingenjörer, journalister och jurister.

Vad är glädjen med en MOOC-kurs?

Öppna nätkurser är kurser på universitetsnivå som arrangörerna bestämmer sig för att öppna för utomstående deltagare. Liksom andra universitetskurser är MOOC-kurser planerade och ledda av forskare och universitetslektorer.

– Kursen Leadership for Sustainable Change gav mig mer än jag ens hade vågat förvänta mig. Trots att ämnet är bekant och har intresserat mig redan länge, gav kursen mig en hel del verktyg och vägledning till hållbara förändringar, berömmer Ryssy.

Även om Leadership for Sustainable Change är en nätkurs, ingick också ett projektarbete, där deltagarna testade det som de hade lärt sig på en valfri organisation.

– Kursinnehållet med sina talrika källmaterial erbjuder en imponerande stor databank. Eftersom kursen har delats upp i tydliga helheter går det att följa kursen även om man skulle vara upptagen och studera vid sidan av arbetet, säger Ryssy.

Också Langén är nöjd med den öppna nätkursen Elements of AI som han har genomfört.

– Kursen var lysande och väldigt aktuell. Den erbjöd en ingående översikt över artificiell intelligens och en överblick över neuronnät.

Enligt Ryssy och Langén är nätundervisning viktig eftersom den möjliggör skräddarsydd utbildning och självutveckling gratis.

– Till exempel kan det bli betydligt lättare för gymnasister att hitta sitt eget område genom sådana här öppna nätkurser som erbjuder möjlighet att testa alla slags kurser och prova på olika ämnesområden, säger Ryssy.

Var hittar man information om nätkurser?

Det finns samlad information om MOOC-kurser, dvs. storskaliga nätkurser, som anordnas av Helsingfors universitet på webbplatsen.

Ryssy hittade kursen Leadership for Sustainable Change på våren 2018 genom Sitra och ett Twitter-samtal. Langén såg Elements of AI på Facebook.

Enheten Undervisningsteknologi erbjuder mooc.helsinki.fi. Dessutom har datavetenskap en mooc.fi-plattform (på finska eller på engelska).

En öppen nätkurs, dvs. Mooc, passar dig om:
  • du vill prova något område
  • du vill fördjupa dig i ett ämne, men inte avlägga en hel examen
  • du föredrar att studera när det passar dig och inte vill eller kan förbinda dig till tidtabeller
  • du bor långt borta från läroanstalten
  • universitetskurser och universitetsundervisning intresserar dig