Nätkursen Ethics of AI inspirerar oss att fundera vad vi vill använda teknik till

Den nya kursen Ethics of AI hjälper offentlig förvaltning, företag och medborgare att förstå vad som menas med etisk användning av artificiell intelligens och vilka krav det ställer på såväl samhället som individen. Helsingfors universitet har skapat kursen i samarbete med städerna Helsingfors, Amsterdam och London samt finansministeriet.

Ethics of AI öppnas den 27 november 2020. Den öppna och avgiftsfria nätkursen riktar sig till alla som intresserar sig för etiska frågeställningar kring artificiell intelligens.

– Det kan bland annat handla om hur våra uppgifter används, vem som är ansvarig för de beslut som fattas av AI och huruvida till exempel ansiktsigenkänning används med respekt för de mänskliga rättigheterna. I ett större perspektiv är det fråga om hur vi vill använda den teknik som växer fram, säger Anna-Mari Rusanen som är ansvarig lärare för Ethics of AI. Hon arbetar som universitetslektor i kognitionsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Etiska frågor om artificiell intelligens är aktuella, eftersom många i sitt arbete redan idag gör etiska val till exempel gällande hur uppgifter ska användas.

– System med artificiell intelligens används överallt där man producerar kunskap av stora mängder data. I praktiken omfattas redan hela den offentliga förvaltningen från kommuner till staten, liksom företag som använder sig av data. Medborgarna stöter på dessa system till exempel i form av rekommendationsalgoritmer i sociala medier eller myndigheters chattbottar.

Exempel från städerna och statsförvaltningen

Ethics of AI består av sju kapitel som innehåller läsmaterial och uppgifter. Avsnitten behandlar etiska frågor med hjälp av praktiska exempel. Exemplen kommer från kursens samarbetspartner inom statsförvaltningen, som finansministeriet, samt städerna Helsingfors, London och Amsterdam. 

– Helsingfors stad utvecklar digitala tjänster utifrån tanken att dessa ska underlätta helsingforsbornas liv och förutse servicebehoven. Ett villkor för att kunna utnyttja digitala tjänster och artificiell intelligens på bred front är att förtroendet för stadens verksamhet bibehålls. En viss grad av förståelse om artificiell intelligens kommer att vara en medborgarfärdighet i framtiden. När det gäller artificiell intelligens är det viktigt att även tänka på etiska perspektiv, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Ett fallexempel från Helsingfors stad som används på Ethics of AI tar upp användningen av artificiell intelligens inom social- och hälsovårdstjänsterna och för att förutse stadsbornas hälsorisker.

– Tänk om vi hade en algoritm som med hjälp av hälsouppgifter kunde identifiera människor med hög risk för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar? Vi skulle kunna kalla in denna riskgrupp till kontroller och därmed förbättra deras liv och sänka hälso- och sjukvårdskostnaderna. Men skulle det vara etiskt korrekt? funderar projektchef Pasi Rautio från strategiavdelningen vid Helsingfors stadskansli.

Helsingfors stad vill vara så öppen som möjligt med sin användning av artificiell intelligens. Staden har öppnat ett AI-register med information om alla de tjänster där Helsingfors använder sig av artificiell intelligens. Du hittar registret på ai.hel.fi. 

Kursdeltagarna funderar på konkreta lösningar

Enligt Anna-Mari Rusanen har olika organisationer de senaste åren på löpande band producerat etiska principer för användning av AI, men ofta stannar det praktiska genomförandet halvvägs. Det talas till och med om ”ethics washing”, det vill säga att bilden utåt skönmålas på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten.

– Många tror att de etiska problemen kan lösas med hjälp av enkla principer och mer teknik. De etiska dilemmana i fråga om artificiell intelligens ligger dock djupare i samhället och går inte att lösa med enskilda algoritmer. Den offentliga förvaltningen och företagen måste känna till och förutse de etiska riskerna med användningen av artificiell intelligens. Kursdeltagarna har i uppgift att fundera hur dessa frågor konkret kan lösas.

Du behöver inte kunna programmera eller ha särskild teknisk kompetens för att kunna delta i Ethics of AI, men det är bra att känna till grundläggande begrepp som maskininlärning. Till exempel kursen Elements of AI där du lär dig grunderna i artificiell intelligens på ett mångsidigt sätt ger dig bra baskunskaper. Ethics of AI ger två studiepoäng och erbjuds till en början på engelska. Kursen översätts till finska och svenska i början av 2021.

Delta i Ethics of AI 

Mer information:

Anna-Mari Rusanen
Universitetslektor i kognitionsvetenskap, Helsingfors universitet
anna-mari.rusanen@helsinki.fi
050 4059 737

Pasi Rautio
Projektchef, Helsingfors stad
pasi.rautio@hel.fi
040 8332 528