Makt och rasism förde samman doktorander

Rasism och makt inom utbildningen stod i fokus när över 50 doktorander och seniorforskare möttes i det nordiska excellenscentret JustEds sommarskola i augusti.

Det är tredje gången som det nordiska excellenscentret Justice through Education - Rättvisa genom utbildning (JustEd) som koordineras av Helsingfors universitet, ordnar sommarskola kring frågor som berör de nordiska utbildningssystemen.

– Det har kommit fram många gånger under sommarskolorna att man inte vet hur det är i andra nordiska länder. Vi har vissa gemensamma värden och värderingar, men länderna är också olika. Varje år lär vi oss mer om detta, säger centrets direktör professor Gunilla Holm vid Helsingfors universitet.

Excellenscentrets huvuduppgift är att skapa ny kunskap om de nordiska utbildningssystemen, men också att utbilda framtidens forskare. Sommarskolans fokus på social rättvisa inom utbildning har attraherat doktorander från alla fem kontinenter.

– Hur rasism är knutet till institutionell makt har diskuterats livligt under sommarskolan. Även prekariatets ställning inom utbildningen, relaterat till makt och social klass, väckte diskussion och är en fråga som det kanske inte forskats i så mycket ännu, berättar Holm.

Doktorander som imponerar

De cirka 140 forskare som är knutna till det nordiska excellenscentret studerar samma teman i många länder, vilket ger en djupare bild och förståelse för problemen och möjligheterna inom de nordiska utbildningssystemen.

– Norden är ett begrepp som troligtvis blir ännu viktigare nu när det pågår så mycket i Europa. Många tittar på Norden för att se hur vi gör här, konstaterar Holm.

Universitetslektorerna Sirpa Lappalainen från Helsingfors universitet och Ylva Odenbring från Göteborgs universitet ledde en av sommarskolans workshops och var imponerade över doktoranderna i gruppen.

– Doktoranderna har olika bakgrund och olika fokus på sina arbeten. Deras analyser imponerade starkt på mig. Det blev väldigt livliga och bra diskussioner, både Sirpa och jag är väldigt nöjda med hur workshopen föll ut. Det var en mycket hög nivå, säger Odenbring.

Värdefulla nätverk

Målet med sommarskolan är att erbjuda doktoranderna möjlighet att knyta nya kontakter.

– Det är först nu, när jag deltar i sommarskolan för tredje året i rad, som jag börjar inse det långsiktiga värdet i sommarskolan som en plattform för oss doktorander att skapa och utveckla kontakter med forskare i andra länder inom vårt fält, säger doktorand Ina Juva, Helsingfors universitet.

Juva får medhåll av Andrés Castro Samayoa, doktorand vid University of Pennsylvania, som deltog i sommarskolan för andra året i rad.

– Det här är en otroligt fin möjlighet för oss doktorander att få ny kunskap, nya idéer och att skapa hållbara nätverk inom vårt forskningsområde, sa Castro Samayoa entusiastiskt.

Fakta om JustEd:
  • Det nordiska excellenscentret Rättvisa genom utbildning (Nordic Centre of Excellence ’Justice through Education in the Nordic countries, JustEd’) samlar cirka 140 forskare kring frågor om social rättvisa inom utbildning.
  • Centret leds av professor Gunilla Holm vid Beteendevetenskapliga institutionen, Helsingfors universitet.
  • Centret är en del av NordForsks program Education for Tomorrow vars avsikt är att skapa ny kunskap om de nordiska utbildningssystemen.