Magistrar och doktorer firar vid vårens promotioner

De festliga akademiska processionerna syns hela tre gånger i Helsingfors gatubild i vår. Promotionsfestligheterna inleddes av juridiska fakulteten förra veckan. Näst i tur står filosofiska och teologiska fakulteten.

Promotionstraditionen har sitt ursprung i medeltiden då universiteten ville fira tilldelade akademiska grader. I dag är promotionen en tillställning som tar flera dagar i anspråk och där magistrar och doktorer firar sina examina. Fakulteten tilldelar deltagarna, alltså promovenderna, rätten att bära akademiska insignier som lagerkrans och magisterring eller doktorshatt och -värja.

Rötter i traditionen

Filosofiska, juridiska och teologiska fakultetens promotionstraditioner har flera likheter: en högtidlig promotionsakt, procession till kyrkan, gudstjänst, middag och resa, hattar, tal och officiell dräktkod. Det finns även skillnader, berättar koordinator Juha Hurme som är promotionsexpert.

– Filosofiska är den enda av dessa fakulteter som också promoverar magistrar. Utåt syns skillnaderna i doktorshattarnas färger: juridiska fakultetens hattar är bolognaröda, teologiska fakultetens violetta och filosofiska fakultetens svarta. Teologerna får inte heller värjor.

Filosofiska promotionen den största och mest traditionsenliga

Helsingfors universitet har inte längre en filosofisk fakultet, men fakultetens promotion lever kvar. Alla som erlagt examen inom humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, beteendevetenskapliga eller farmaceutiska fakulteten kan delta.

Den filosofiska fakultetens promotionstradition är den längsta och innehållsrikaste. Festligheterna inleds redan på Floras dag den 13 maj genom val av en allmän kransbindare. I år fungerar akademiprofessor Timo Vesalas dotter Jemina Kauristie som den allmänna kransbindaren. Att välja en kransbindare är en finsk egenhet. Genom valet vill studentsamfundet visa respekt för kransbindarens förälder.

Filosofiska fakultetens promotion når sin kulmen under lördagskvällens bal med danser som polonesse. Efter balen går man i procession i Helsingforsnatten. Som avslutning på processionen hålls ett tal till solen som stiger upp över Helsingfors.

Ära och jubel

Även hedersdoktorer är en del av promotionen. Hedersdoktorsgraden är det högsta erkännandet som universitetet tilldelar personer som man vill hedra för deras insats och livsarbete för den nationella och internationella forskningen. Bland vårens hedersdoktorer finns både vetenskapsmän och statliga och samhälleliga inflytelserika personer. Till exempel promoverades republikens president Sauli Niinistö till juridiska fakultetens hedersdoktor.

Till jubelmagister eller jubeldoktor kan man promoveras femtio år efter att ha promoverats till magister eller doktor. Promotionen är en kombination av traditioner och ungdomlighet, värdighet och jubel. Det är hela universitetssamfundets gemensamma fest.

Traditionsenlig, europeisk, unik

Enligt Juha Hurme placerar promotionerna Helsingfors universitet i den europeiska medeltida universitetstraditionen

– Under vissa tider är akademiska traditioner inte populära, men oftast har de fått ett uppsving förr eller senare. Traditioner bör leva och anpassa sig till sin tid.

Promotionskonst har hört till den filosofiska fakultetens traditioner sedan den första promotionen år 1643. I år hör vi författaren, poeten och forskaren Matti Kangaskoskis dikt samt promotionsdikten från 1757 framförd av Emma Salokoski. Minneskonst, tygkasse och affisch har beställts av serietecknaren och illustratören Mika Lietzén. Vid sidan av promotionsgudstjänsten har man infört en konfessionslös tillställning som också blivit en del av inskriptionen. På det här sättet lever promotionen med sin tid samtidigt som den upprätthåller traditioner från århundraden tillbaka.

Följ direktsändningen från filosofiska fakultetens promotionsakt fredag 26.5 kl. 10.

Mer om promotionerna

Juridiska fakultetens promotion

Den juridiska fakultetens doktorspromotion har sina rötter i år 1660, då den Kungliga Akademien i Åbo promoverade två doktorer. Promotionerna har varit mindre än de övriga fakulteternas, eftersom doktorsdisputationer inte är lika vanliga bland jurister som i andra discipliner. Promotionens popularitet ökar dock hela tiden bland annat i och med internationaliseringen. På grund av ett avbrott i promotionstraditionen ordnade juridiska fakulteten sin tionde högtidliga doktorspromotion 18–20.5.2017. Svärdslipning och promotionssegling var nu en del av det officiella programmet. Det går ännu att återvända till promotionens stämningar genom hashtagen #oikpromootio17 på sociala medier. Programmet hittas här.

Filosofiska fakultetens promotion

Den filosofiska fakulteten omfattar humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, pedagogiska och farmaceutiska fakulteten. Den första promotionen ordnades vid den Kungliga Akademien i Åbo år 1643. Filosofiska fakultetens 97:e promotion firas 25–27.5.2017. Följ med promotionen i sociala medier genom hashtagen #filpromootio17 och bekanta dig med programmet här.

Följ direktsändningen från filosofiska fakultetens promotionsakt fredag 26.5 kl. 10.

Teologiska fakultetens promotion

Teologiska fakultetens promotion firas 8-10.6.2017. År 2017 är betydelsefull för det teologiska vetenskapsområdet också för att det är reformationens årsdag. Reformationens tradition som startade för 500 år sedan är viktig för Helsingfors universitets teologiska fakultet – liksom också för hela finska samhället och civilisationen. Följ med promotionen i sociala medier genom hashtagen #teolpromootio17 och bekanta dig med programmet här.