Magistrar och doktorer firar vid vårens promotioner
De festliga akademiska processionerna syns hela tre gånger i Helsingfors gatubild i vår. Promotionsfestligheterna inleddes av juridiska fakulteten förra veckan. Näst i tur står filosofiska och teologiska fakulteten.

Promotionstraditionen har sitt ursprung i medeltiden då universiteten ville fira tilldelade akademiska grader. I dag är promotionen en tillställning som tar flera dagar i anspråk och där magistrar och doktorer firar sina examina. Fakulteten tilldelar deltagarna, alltså promovenderna, rätten att bära akademiska insignier som lagerkrans och magisterring eller doktorshatt och -värja.

Rötter i traditionen

Filosofiska, juridiska och teologiska fakultetens promotionstraditioner har flera likheter: en högtidlig promotionsakt, procession till kyrkan, gudstjänst, middag och resa, hattar, tal och officiell dräktkod. Det finns även skillnader, berättar koordinator Juha Hurme som är promotionsexpert.

– Filosofiska är den enda av dessa fakulteter som också promoverar magistrar. Utåt syns skillnaderna i doktorshattarnas färger: juridiska fakultetens hattar är bolognaröda, teologiska fakultetens violetta och filosofiska fakultetens svarta. Teologerna får inte heller värjor.

Filosofiska promotionen den största och mest traditionsenliga

Helsingfors universitet har inte längre en filosofisk fakultet, men fakultetens promotion lever kvar. Alla som erlagt examen inom humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, beteendevetenskapliga eller farmaceutiska fakulteten kan delta.

Den filosofiska fakultetens promotionstradition är den längsta och innehållsrikaste. Festligheterna inleds redan på Floras dag den 13 maj genom val av en allmän kransbindare. I år fungerar akademiprofessor Timo Vesalas dotter Jemina Kauristie som den allmänna kransbindaren. Att välja en kransbindare är en finsk egenhet. Genom valet vill studentsamfundet visa respekt för kransbindarens förälder.

Filosofiska fakultetens promotion når sin kulmen under lördagskvällens bal med danser som polonesse. Efter balen går man i procession i Helsingforsnatten. Som avslutning på processionen hålls ett tal till solen som stiger upp över Helsingfors.

Ära och jubel

Även hedersdoktorer är en del av promotionen. Hedersdoktorsgraden är det högsta erkännandet som universitetet tilldelar personer som man vill hedra för deras insats och livsarbete för den nationella och internationella forskningen. Bland vårens hedersdoktorer finns både vetenskapsmän och statliga och samhälleliga inflytelserika personer. Till exempel promoverades republikens president Sauli Niinistö till juridiska fakultetens hedersdoktor.

Till jubelmagister eller jubeldoktor kan man promoveras femtio år efter att ha promoverats till magister eller doktor. Promotionen är en kombination av traditioner och ungdomlighet, värdighet och jubel. Det är hela universitetssamfundets gemensamma fest.

Traditionsenlig, europeisk, unik

Enligt Juha Hurme placerar promotionerna Helsingfors universitet i den europeiska medeltida universitetstraditionen

– Under vissa tider är akademiska traditioner inte populära, men oftast har de fått ett uppsving förr eller senare. Traditioner bör leva och anpassa sig till sin tid.

Promotionskonst har hört till den filosofiska fakultetens traditioner sedan den första promotionen år 1643. I år hör vi författaren, poeten och forskaren Matti Kangaskoskis dikt samt promotionsdikten från 1757 framförd av Emma Salokoski. Minneskonst, tygkasse och affisch har beställts av serietecknaren och illustratören Mika Lietzén. Vid sidan av promotionsgudstjänsten har man infört en konfessionslös tillställning som också blivit en del av inskriptionen. På det här sättet lever promotionen med sin tid samtidigt som den upprätthåller traditioner från århundraden tillbaka.

Följ direktsändningen från filosofiska fakultetens promotionsakt fredag 26.5 kl. 10.