Lärar- och läkarstudier lockade svenska sökande

Helsingfors universitet tog emot nästan 25 000 ansökningar i den gemensamma ansökan 2016. Intresset för de svenska utbildningarna ökade.

De populäraste programmen bland de svenskspråkiga sökandena är medicin, klasslärarutbildningen och juridik.

Klasslärarutbildningen, universitetets nyaste studieprogram, placerade sig genast i söktoppen med 285 sökande, strax efter medicin med 288 sökande.  

– Det är mer än vad vi vågade hoppas på, säger Fritjof Sahlström, viceprefekt vid institutionen för beteendevetenskaper. Sahlström är en av initiativtagarna till den nya svenskspråkiga klasslärarutbildningen som startar i höst.

Den nya utbildningen verkar ha skapat ett större intresse för klassläraryrket i Svenskfinland överlag.

– Antalet förstahandssökande till klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi är nästan samma som i fjol. Klasslärarutbildningen vid Uni har alltså inte ätit av Åbo Akademis sökande, förklarar Jonas Lindholm, koordinator vid enheten för svenska ärenden.

– Det ser i själva verket ut som om den nya klasslärarutbildningen har hämtat tiotals, om inte rent av ett hundratal helt nya sökande till de två klasslärarutbildningarna på svenska i Finland. Det är ett gott tecken för den finlandssvenska skolans framtid.

1 400 sökande till svenska uni

De svenska utbildningarna vid Uni hade nästan 1 400 sökande den här våren. Det är 150 fler än i fjol, en ökning på cirka 12 procent.

– Trots det stora intresset för klasslärarutbildningen verkar intresset för de övriga svenskspråkiga utbildningarna ha hållits på ungefär samma nivå som tidigare. Klasslärarutbildningen är således enbart ett stort plus – vi har betydligt fler svenskspråkiga sökande till Uni än vad vi annars skulle ha, säger Jonas Lindholm.

Utbildningsprogram
Ansökningar 2016

Medicin
288

Klasslärare
285

Juridik (Helsingfors)
194

Socialpsykologi, Soc&kom
123

Barnträdgårdslärare
105

Statskunskap med förvaltning, Soc&kom
102

Socialt arbete och socialpolitik, Soc&kom
88

Biologi
74

Sociologi, Soc&kom
73

Journalistik, Soc&kom
69

Juridik (Vasa)
61

Allmän och vuxenpedagogik
60

Nordiska språk, litteratur och översättning
55

Historia
43

Odontologi
31

Filosofi
26

Totalt
1677 ansökningar (1397 sökande)

– Ökningen beror också på att intresset för juridik och medicin ökade vid Uni i sin helhet. De är program som traditionellt lockat många svenskspråkiga sökande, berättar Jonas Lindholm.

Om man enbart räknar hur många som valt en utbildning som förstaval i den gemensamma ansökan så ökade även ämnet socialpsykologi på Soc&kom klart i popularitet från i fjol. I regel minskade dock antalet sökande till de svenska utbildningarna inom samhällsvetenskap och humaniora. Vid universitetet i sin helhet minskade antalet sökande med nio procent.

– Kvoten för förstahandssökande förklarar säkert en del av minskningen, men det är svårt att avgöra exakt hur mycket, bedömer Anitra Hankila vid universitetets ansökningsservice.

Ser man på statistiken för Uni i sin helhet visar den att den medicinska fakulteten är den enda av fakulteterna med en rejäl ökning denna vår med 15 procent fler sökande än i fjol. Mest tappade agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och Svenska social- och kommunalhögskolan (cirka 15 procent), samt matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (13 procent).

– De sökande överväger noggrant vart de ska söka, eftersom de går miste om sin status som förstahandssökande om de tar emot en studieplats som de sökt till bara för säkerhets skull. Ett lägre antal sökande är inte nödvändigtvis en dålig sak, utan kan också vara ett tecken på att det är de mest motiverade som söker till utbildningarna, bedömer Anitra Hankila.

Artikeln har uppdaterats 9.6.2016 med korrigerad ansökningsstatistik.