Långsiktigt arbete gav ett gott akademiskt resultat

2016 var ett bra år för Helsingfors universitet med tanke på de akademiska resultaten, trots att förändringsprogrammet som inleddes efter nedskärningarna i finansieringen tärde på resurserna. Helsingfors universitet placerade sig på 56:e plats på Shanghai-listan över världens bästa universitet.

År 2016 var antalet studerande i examensinriktad utbildning 31 878 och av dem avlade 6 011 examen.

Antalet kandidatexamina var 2 755 och antalet magisterexamina 2 685. Antalet doktorsexamina var 508. Antalet sjönk något i jämförelse med föregående år, men ökade i jämförelser med antalet i genomsnitt under de föregående tre åren (2013–2015).

Vid universitetet studerade 1 992 internationella studenter som representerade 109 olika nationaliteter.

Antalet nya studerande i examensinriktade utbildningar var något under 3 500. Cirka 16 procent av alla som sökte till Helsingfors universitet fick en studieplats.

Under året förnyades utbildningarna som leder till kandidat- och magisterexamen: Hösten 2017 startar 32 breda kandidatprogram och 60 magisterprogram. De 32 doktorandprogram som inrättades 2014 fortsätter som tidigare.

Målet är att bli ett av de 50 bästa

Helsingfors universitet placerade sig på 56:e plats på Shanghai-listan över världens bästa universitet. Det är universitetets bästa placering genom tiderna i den internationella universitetsrankningen som också är den mest kända. Placeringen är 11 placeringar bättre än föregående år. Den främsta orsaken var det större antalet citerade forskare som mäts med HiCi-indikatorn.

HU placerade sig också bra i de andra välkända internationella universitetsrankningarna: Taiwan 71, Times Higher Education 91 och QS 91.

Antalet internationella publikationer ökar

Helsingfors universitet är ett starkt forskningsuniversitet. År 2016 publicerade universitetets forskare och lärare 10 552 publikationer, av dem var 6 984 (66 %) referentgranskade och 3 568 (34 %) hade fokus på samhällspåverkan. Antalet referentgranskade publikationer som tillkommit genom internationellt samarbete har ökat med 10 procent under fyra år.

Under 2016 pågick 5 089 projekt med extern finansiering och 3 522 av dem anknöt till forskning.

I Europeiska forskningsrådet ERC:s utlysningar beviljades Helsingfors universitet 10 bidrag. Universiteten i Finland fick sammanlagt 13 bidrag.

Helsingfors universitet har förbundit sig till att främja öppen vetenskap. Undervisnings- och kulturministeriet har gjort en utredning inom ramen för projektet Avoin tiede ja tutkimus om hur forskningsorganisationerna i Finland iakttar principen om öppen verksamhetskultur. Helsingfors universitet placerade sig som enda organisation på stegmodellens högsta nivå.

Forskningsrön som kan utnyttjas i samhället

De resultat som forskningen vid Helsingfors universitet producerar är betydelsefulla för samhället på många sätt. De kan användas som stöd i beslutsfattande, för att främja hälsa och välmående, sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten, och som bäst för att lösa globala problem. Helsingfors universitets mål är att ytterligare höja forskningsresultatens genomslagskraft.

Kommersialiseringen av forskningen gick bra. Antalet uppfinningsanmälningar och patentansökningar har ökat under de tre senaste åren. År 2016 behandlades 96 uppfinningsanmälningar och 46 patentansökningar lämnades in. Två nya spin-out-företag grundades.

Think Company, en omfattande verksamhetsform som uppmuntrar företagande, ordnade 448 evenemang med sammanlagt 15 465 besökare. Sammanlagt 212 företag, team och organisationer medverkade som arrangörer och aktörer.

I Tiedekulma – Tankehörnan, vetenskapens och helsingforsarnas mötesplats, ordnades 153 evenemang som behandlade aktuella ämnen och årets vetenskapsteman Ihme elämä och Digital Humanities.

Helsingfors universitets styrelse godkänner universitetets ekonomi och det slutliga verksamhetsresultatet i samband med bokslutet i slutet av mars. Universitetets bokslut 2016 publiceras 30.3.2017.

Helsingfors universitet 2016 i korthet

 • 31 878 studerande i examensinriktade utbildningar
 • 1 992 internationella studerande i examensinriktade utbildningar
 • 6 011 examina
 • 3 483 nya studerande i examensinriktade utbildningar
 • 21 778 studerande vid Öppna universitetet
 • 1 992 internationella studerande, 109 olika nationaliteter
 • 1 132 internationella anställda, 88 olika nationaliteter
 • 10 522 publikationer, av dem 6 984 (66 %) referentgranskade och 3 568 (34 %) med fokus på samhällspåverkan
 • 5 089 externfinansierade projekt, 3 522 av dem anknyter till forskning
 •  56:e i Shanghai-rankningen
 • 15 forskningsgrupper som hör till Finlands Akademis nationella spetsenheter och koordineras av universitetet, 5 som koordineras av andra universitet samt 17 akademiprofessorer
 • 9 forskare från Helsingfors universitet på listan Highly Cited Researchers, på listan finns sammanlagt 16 finländska forskare
 • 96 uppfinningsanmälningar och 46 patentansökningar, två nya spin-out-företag
 •  70:e på listan Global University Employability Ranking 2016 över 2016 utfärdade examina och de utexaminerades anställningsbarhet.
 • 27 000 registrerade alumner
 • 40,3 miljoner euro i donationer till universitetet i donationskampanjen Tekoja maailman parhaaksiFör världens bästa (2013–2016, målet var 25 miljoner euro).
 • 5,4 miljoner besökare på universitetets externa webbplats, 34 miljoner besök på olika sidor
 • 24 000 omnämnanden i medier + tv och radio

De internationella studenternas hemländer

 

Mer information ges av:

Keijo Hämäläinen, prorektor, keijo.hamalainen@helsinki.fi, tfn 02941 22216

Ritva Dammert, utvecklingsdirektör, Forskningsservice, ritva.dammert@helsinki.fi, tfn 02941 22292

Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör, Undervisnings- och studentservice, susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi, tfn 02941 20500

Se också

Vetenskapstema Urban framtid