Jani Holopainen: Teknologi hjälper oss göra lärandet till en personlig upplevelse som skapar minnesspår

Ju konkretare vi kan närma oss komplicerade saker, desto bättre kan allt fler människor greppa dem. I bästa fall demokratiserar digitaliseringen undervisningen, understöder populärvetenskapen och ger alla en möjlighet att vara innovativa.

Föreställ dig att du som barn drömt om att bli läkare, men senast när du bläddrade i litteraturen för urvalsprovet blev du säker på att det var för svårt. Tänk om du i stället för att läsa en bok hade kunnat plugga människokroppen genom att ta ben, inre organ och molekyler i din hand, vrida och vända på dem och till och med se dem från insidan? En nedslående strävan hade kanske blivit en fascinerande utmaning.

Lärandet är i sista hand en känslofråga. Ju mer överraskande, inspirerande eller helhetsmässig inlärningssituationen är, desto bättre kommer vi ihåg vad vi har lärt oss. Att plugga böcker och sitta på föreläsningar har varit fungerande sätt att studera under de senaste tusen åren, men varför kunde vi inte vid sidan av dem ta i bruk alternativa sätt att lära med hjälp av digitaliseringen?

Blandad verklighet engagerar sinnen och upplevelser i undervisningen

I gruppen Mixed Reality Hub vid Helsingfors universitet har vi under ett par år undersökt hur blandad verklighet (mixed reality) kan användas inom industrin och universitetsundervisningen. Blandad verklighet kombinerar virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR) och 3D-modellerade objekt. Den erbjuder nya möjligheter för upplevelsebaserat lärande som utnyttjar flera sinnen. Alla som är intresserade av blandad verklighet kan besöka MR Hub som finns på universitets centrumcampus.

Blandad verklighet erbjuder fantastiska möjligheter för undervisning och forskning, eftersom olika forskningsuppställningar och experimentuppställningar kan byggas upp kring en enkel plattform. När man tar på sig virtuella glasögon och tar spelkontrollen i handen kan man töja på fantasins gränser.

I en virtuell verklighet kan man skapa modeller av mikroskopiskt små saker, till exempel atomer eller bakterier, göra dem hur stora man vill, vrida och vända på dem och titta inuti dem. Också jättelika saker, såsom båtar och skogstraktorer, som inte skulle rymmas in i ett klassrum, finns till hands i den virtuella verkligheten.

Ny teknologi främjar mångvetenskaplighet

Blandad verklighet erbjuder inte möjligheter bara för naturvetenskaper och tekniska studier. I MR Hub medverkar en tvärvetenskaplig samling forskare, digitutorer och studenter som skriver sin pro gradu-avhandling. De kommer från olika campus vid Helsingfors universitet.Sex av universitetets kurser håller för närvarande på att ta i bruk verktyg baserade på blandad verklighet. Kurserna omfattar medicin, forstvetenskap, pedagogik och biovetenskap.

En av våra studenter undersöker för närvarande i sin pro gradu-avhandling hur virtuell verklighet kunde försnabba försäljningen av Arteks möbler och lägenheter. Tillsammans med ämnet filosofi överväger vi virtuella begreppskartor: nya termer, stora helheter och komplicerade system skulle bli lättare att greppa med hjälp av egna upplevelser i ett tredimensionellt utrymme. 

Det är den stora fördelen med dessa sätt att lära: de för samman människor från olika vetenskapsområden. Teknologin för blandad verklighet utvecklas hela tiden och kan allt oftare skalas ut, vilket breddar klassrummets gränser. Multiplayer-funktionerna gör det också möjligt för flera studenter att till exempel från olika världsdelar arbeta med ett gemensamt projekt i realtid inuti den virtuella verkligheten.

Blandad verklighet tar hänsyn till olika typer av lärande

I bästa fall kan de digitala sätten att lära demokratisera undervisningen, understöda populärvetenskapen och ge alla en möjlighet att vara innovativa. I universitetsundervisningen såväl som i affärslivet är det i grund och botten fråga om en strävan att förstå komplicerade saker och skapa något nytt. Ju konkretare vi kan närma oss abstrakta saker, desto bättre kan allt fler människor greppa dem och föra samhället framåt.

Den virtuella teknologin ger också dem som teoretiskt lärande inte lämpar sig för en möjlighet att ta till sig abstrakta helheter. Öppna webbkurser kan inkludera element av blandad verklighet, till exempel via videor där läraren skapar en virtuell modell av det hen talar om. Via lärarutbildningen förflyttar sig de nya digitala formerna av undervisning och lärande effektivt även till skolvärlden och andra delar av samhället.

Insikterna och lärandet förändras inte, men teknologin erbjuder nya leder till dem. I min framtidsvision är lärandet allt mer en do it yourself-fråga och kan skräddarsys av studenten själv. Tack vare den virtuella teknologin kan lärandet vara en unik upplevelse för var och en och lämna ett starkt minnesspår. Det är omvälvande för undervisningen och för samman människor från alla områden. Vid Helsingfors universitet är allt detta redan verklighet.

Framtidens lärande: Repliker om Framtidens undervisning

 

Jani Holopainen

Forskardoktor,

forskning om service- och användarupplevelser

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Min vision för framtidens lärande

I min framtidsvision är lärandet allt mer en do it yourself-fråga och kan skräddarsys av studenten själv.

Här lär vi oss i framtiden

Helsingfors universitets MR Hub (Porthania, Universitetsgatan 3). Smakprov och nya insikter erbjuds också regelbundet i Tankehörnan (Universitetsgatan 4).

Lära sig om Mixed Reality