Internationella studenter, svara på enkäten International Student Barometer

Helsingfors universitet deltar även i början av november i enkätundersökningen International Student Barometer. Internationella studenter skickas en inbjudan till enkäten per e-post.

 

Helsingfors universitet deltar i år för fjärde gången i enkätundersökningen International Student Barometer, som är riktad till internationella studenter. Internationella studenter informeras per e-post när enkätundersökningen kör igång. Resultaten används för att utveckla undervisning och övrig verksamhet.

Utgående från fjolårets resultat uppskattade internationella studenter i synnerhet den högklassiga undervisningen och forskningen vid Helsingfors universitet. Att få vänner bland de finländska studenterna och integreras i arbetslivet upplevdes däremot som svårt.

Magisterstudent Arim Lee uppmuntrar internationella studenter att delta i årets enkätundersökning.

– Universitetet strävar verkligen efter att utveckla sin verksamhet med hjälp av de data som undersökningen samlar in, säger Lee.

Lee har kommit till från Sydkorea till Helsingfors för att studera, och arbetar vid universitetets karriärservice vid sidan av sina studier i programmet European and Nordic Studies.

Karriärservicen stöder nätverkande

Universitetets karriärservice tar de internationella studenternas oro över bristen på arbetsnätverk på allvar. Karriärservicen erbjuder studenterna bland annat walk-in-rådgivning för arbetssökning och individuell karriärvägledning.

Servicen vill aktivt stödja att internationella studenter integreras i arbetslivets nätverk. Tillsammans med universitetets alumnförening har Karriärservicen grundat nätverket Alumni in Finland with international background, som för alumnverksamheten närmare de internationella studenterna.

Studenternas nätverkande stöds även med mentorskapsprogram och med ett praktikprogram. Det internationella praktikprogrammet som är riktat till internationella magisterstudenter körde igång hösten 2018. Även Lee har fått jobb via praktikprogrammet.

– Efter att jag börjat arbeta vid Karriärservicen har jag insett hur mångsidigt de erbjuder information och tjänster för att underlätta sysselsättningen. Jag försöker själv aktivt föra informationen vidare och rekommendera Karriärservicens tjänster och evenemang för mina vänner, säger Lee.

Starkare gemenskap med hjälp av kampanjer

Universitetet strävar efter att underlätta interaktionen mellan utländska studenter och studenter från Finland genom att erbjuda möjligheter för integration. Kampanjen Ask Me! ordnades för första gången 2017, och den fortsatte även i år. Kampanjen är riktad i synnerhet till nya studenter och anställda, och har som mål att sänka tröskeln för att tala med främmande människor vid universitetet.

I början av september lanserades även kampanjen Eat’n’meet som grundar sig på gemensamma måltider. Lunchfaddrar fanns på plats vid Eat’n’meet-borden i UniCafe, och borden kunde användas för att hitta lunchsällskap och nya bekantskaper.

English Studies magisterstudent Yu Zi tycker att Eat’n’meet-kampanjen var en positiv upplevelse.

– Jag satte mig först i misstag vid kampanjbordet, och märkte först senare vad det var fråga om. Eat’n’meet-borden var en mycket bra idé som uppmuntrade mig att träffa nya människor och tala med andra.

Kampanjerna har fått positiv respons, i synnerhet av internationella studenter. Båda kampanjerna uppmuntrar till gemenskap, och universitetet planerar att fortsätta dem också under kommande år. Zi anser att det är viktigt att kampanjerna fortsätter.

– Ofta märker studenterna inte genast syftet med kampanjerna. Kampanjerna blir bekanta och deras effekter börjar synas bland studenterna först på lång sikt, tror hon.

Delta och påverka

En inbjudan att delta i enkätundersökningen skickas till studenterna per e-post när enkäten öppnas.  Att delta i enkäten är en möjlighet att påverka universitetet. Arim Lee anser att det är viktigt att studenternas röst blir hörd. Enligt hennes erfarenhet vill internationella studenter ge respons och påverka saker.

– Vi vill få vår röst hörd, men ibland är det svårt att hitta rätt ställe att ge respons. ISB är en av kanalerna för det.

Så internationella studenter, håll ett öga på er e-post.