Henrik Hägglund får hederstiteln professor

Soc&koms rektor emeritus Henrik Hägglund har förlänats hederstiteln professor. Republikens president förlänade titeln i samband med presidentföredragningen den 17 maj.

Juris licentiat Henrik Hägglund har gjort sitt huvudsakliga värv som rektor för Soc&kom åren 1995-2014. I motiveringarna till hederstiteln konstateras bland annat att forskningen vid högskolan fick ett kraftigt lyft under Hägglunds period som rektor. Till exempel inrättades Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, CEREN, år 1998. Högskolan internationaliserades även på ett betydande sätt under Hägglunds rektorstid. Hans period karakteriserades av ett gott arbetsklimat och han uppfattades som en rättvis och skicklig ledare.

Den största prestationen som Hägglund åstadkom under sin period är utan tvekan ändå flytten från Bortre Tölö till ett nytt eget hus i Kronohagen.

– Det var Henrik som stod bakom att Soc&kom fick ett eget hus och blev en del av Centrumcampus. Det var en hedervärd prestation och huset har ju visat sig vara en fullträff och starkt bidragande faktor till att vi alla trivs så bra här, säger Soc&koms nuvarande rektor Johan Bärlund.

Hägglund var rektor för högskolan i nästan 20 år och är därmed den mest långvariga rektorn som Soc&kom haft. Han är en nyckelperson i högskolan än i dag.

– Henrik är den bärande kraften inom rättsvetenskapen. Han är en mycket engagerad och uppskattad lärare och blev utsedd till årets lärare 2018, säger Bärlund.

Henrik Hägglunds karriär vid Soc&kom började år 1982 då han vikarierade som överlärare i kommunalrätt. Därefter jobbade han ett antal år vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet innan han återvände till Soc&kom i början av 90-talet.

Hägglund utnämndes till rektor för högskolan 1995 och skötte uppdraget ända till slutet av 2014. Efter det har han fortsatt vid högskolan som universitetslektor och undervisar huvudsakligen i förvaltningsrätt, kommunal rätt och skolförvaltningsrätt.

Under årens lopp har Hägglund också skött många förtroendeuppdrag vid sidan om sin universitetskarriär. Många av dem har en koppling till skolvärlden. Bland annat har han varit direktionsmedlem och även direktionsordförande för flera olika svenskspråkiga skolor i Helsingfors. Sitt kunnande i skoljuridik har han delat med sig till blivande eller färska rektorer i egenskap av föreläsare under de ledarskapsutbildningar som ordnas för rektorer. Bland övriga expertuppdrag kan det nämnas att Hägglund länge var aktiv som styrelsemedlem i Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning och mångårig expertmedlem i Statsrådets svenska språknämnd.

Henrik Hägglund är också ett bekant namn för tidningsläsare. Han är en av experterna som svarar på läsarnas juridiska frågor i HBL:s spalt Juristen svarar – ett uppdrag han skött sedan slutet av 90-talet. I ungefär 20 år skrev han även regelbundet artiklar för Finlands kommuntidning i vilka han analyserade rättsfall med kommunal koppling.