HELSEED-företagarprogrammets pilotår gick bra – placeringsförhandlingar inleds med nya team
De mest lovande uppstartsföretagen kan få t.o.m. 50 000 euro i uppstartsfinansiering. HELSEED fortsätter även år 2021.

Syftet med företagarprogrammet som inleddes våren 2020 är att inspirera studenter att utveckla sina företagsidéer, lära sig utarbeta en affärsplan och presentera sin företagsidé. Över 20 företag eller projekt deltog i programmet genom att lämna in sin affärsplan för bedömning inom slutet av september. 

Helsingfors universitets investeringsteam och representanter för Think Company gick igenom affärsplanerna och bjöd in åtta team som fick presentera sin affärsidé muntligen. På grund av undantagssituationen hölls presentationerna på distans i slutet av november. I bedömningen deltog kvestor Marjo Berglund, placeringsdirektör Anders Ekholm, Think Companys vd Rosa Salmivuori och placeringschef Marko Berg.

– Eftersom HELSEED 2020 var ett pilotprojekt, så visste vi egentligen inte vad vi skulle förvänta oss. Nu när pilotskedet avslutas kan vi säga att programmet varit en succé. Jag är positivt överraskad över de affärsplaner och presentationer som jag fått ta del av. Jag är övertygad om att nästa års HELSEED-program kommer att bli ännu bättre, säger placeringschef Marko Berg.

HELSEED fortsätter och förnyar sig

I programmet utsågs ingen vinnare eller bästa pitchare. Följande steg är att universitetets placeringsteam påbörjar förhandlingar med utvalda uppstartsföretag eller projekt om eventuella placeringar. Placeringsprocessen styrs av universitetets placeringsplan och principer för investeringsverksamhet. Om förhandlingarna i fråga om investeringsvillkoren leder till ett resultat som bägge parterna är nöjda med, gör Helsingfors universitets fonder en placering. Placeringssumman kan variera mellan 10 000 och 50 000 euro.

– Vi hoppas kunna berätta om vår första placering redan i början av nästa år, summerar placeringsdirektör Anders Ekholm.

Responsen på företagarprogrammet har varit såpass positiv att programmet får en fortsättning.

– Erfarenheterna av vårt första företagarprogram har varit ytterst positiva. Därför har vi beslutat ordna ett motsvarande program även nästa år, men med vissa nya element, säger Anders Ekholm.

Mer information om nästa års HELSEED-program ges i början av 2021.

Ytterligare information

Marko Berg, tfn 041 534 9893, marko.berg@helsinki.fi
Anders Ekholm, tfn 050 526 4253, anders.g.ekholm@helsinki.fi                 

Läs mer

HELSEED-programmets webbplats
Meddelande 12.10.2020: Företagarprogrammet för studenter HELSEED intresserar många: mer än 20 team lämnade in en affärsplan
Meddelande 2.4.2020: Helsingfors universitet börjar investera i sina studerandes startupföretag