Gumtäkts vetenskapscampus kommer hem till dig

På webbsidan Vir­tu­ell rund­tur i Gum­täkt finns interaktiva videor som tar dig till forsknings- och undervisningslokalerna på campus.

Nu kan du besöka Helsingfors universitets Campus Gumtäkt virtuellt, till exempel från din egen soffa. På webbsidan Vir­tu­ell rund­tur i Gum­täkt finns interaktiva videor som tar dig till forsknings- och undervisningslokalerna på campus. Du kan också använda VR-glasögon när du tittar på Youtube-videorna.

Det finns fem olika rundturer att välja mellan. De visar olika lokaler och laboratorier på campus. Du får bekanta dig med forskningsutrustning, allt från lasrar till partikelacceleratorer, och du får se forskare i arbete.

– Med de här videorna vill vi ge möjlighet att bekanta sig med Campus Gumtäkt och våra forskningslokaler var som helst och när som helst. Videorna är till för alla som är intresserade av vetenskap, från skolåldern uppåt, berättar Samuli Siltanen, prodekanus med ansvar för samhällsrelationer vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

– På de virtuella rundturerna får man se också sådana ställen som det av säkerhetsskäl inte är möjligt att besöka på plats. Till exempel får man under de vanliga guidade rundturerna inte bekanta sig med hur vi arbetar med radioaktiva ämnen och laserstrålar, berättar Siltanen.

De virtuella rundturerna finns på adressen https://www.helsinki.fi/sv/lokaler/virtuell-rundtur-i-gumtakt. Välkommen på besök!