Full Stack-programmerare står högt i kurs hos arbetsgivare – onlinekurs hjälper kodaren på arbetsmarknaden

Onlinekursen, som är gratis, ger de grundkunskaper i modern webbapplikationsutveckling som är eftertraktade av arbetsgivarna idag. För personer i arbetslivet är kursen en ypperlig möjlighet att uppdatera den egna kompetensen.

Helsingfors universitet startade den 15 mars 2019 en gratis onlinekurs i så kallad Full Stack-programmering. Kursen förverkligas i samarbete med programvaruföretaget Houston Inc. Samarbetspartner är även bland annat Elisa och Terveystalo. Full Stack innebär modern webbapplikationsutveckling som omfattar samtliga delar av programvaran och hela produktionsprocessen.

– Full Stack är den mest använda termen i arbetsplatsannonser för tillfället. Företagen vill ha folk som exempelvis inte är enbart databasspecialister utan kan programmera en produkt i sin helhet, säger den ansvariga läraren för kursen, universitetslektor i programvarusystem Matti Luukkainen.

Idén om kursen föddes ur just arbetslivets behov.

– Kurserna i databehandling ger en teoretisk grund, men då man i arbetslivet måste kunna skapa hela produkter kan det hända att studerandena saknar kompetens. Efter Full Stack-kursen klarar studeranden av arbetsuppgifter på juniornivå, säger Luukkainen.

 

I kursen ingår även i hög grad praktiskt samarbete med företag exempelvis i form av hackthons och gästföreläsningar.

– Idag är det viktigt att förstå programvaruutveckling som helhet. Kursen är ett lätt sätt att uppdatera den egna kompetensen till professionell nivå, eftersom kurshelheten är planerad med eftertanke, säger Pasi Honkanen, operativ chef på Houston Inc.

Grunderna i programmering bör behärskas först

Den som deltar i Full Stack-kursen ska redan kunna programmera. Grundkunskaperna kan även införskaffas på Helsingfors universitets övriga öppna onlinekurser. Minimikravet är onlinekursen Introduktion till programmering, som det lönar sig att komplettera med en onlinekurs i webbserverprogrammering.

Full Stack-onlinekursen passar även personer som redan är i arbetslivet. Inom IT-branschen åldras kunnande snabbt.

– Om du i flera år har arbetat med ett visst system och blir arbetslös, märker du att tekniken har gått framåt med stormsteg, säger Luukkainen som själv sysslar med programvaruutveckling.

Projektkurs förbereder inför arbetslivet

Efter att ha avlagt Full Stack-kursen kan studeranden fortsätta med en projektkurs där hen skapar en hel programvara genom att använda de färdigheter som hen lärt sig under Full Stack-kursen. Efter att ha avlagt båda kurserna får hen delta i arbetsintervjuer hos Elisa, Terveystalo och Houston Inc.

– Vi tror att kodare utvecklas bäst som en del av ett toppteam inom programvaruutveckling, vid sidan av utbildning. Därför har vi gett ett löfte om intervju till alla som avlägger kursen i dess mer omfattande format, säger Pasi Honkanen på Houston Inc.

I framtiden kommer även flera andra öppna onlinekurser som gör det möjligt för kodare att öka sin kompetens att erbjudas.

– Under hösten startar en öppen onlinekurs i programvaruproduktion med fokus på projektadministration och samarbete mellan kunden och teamet. Dessutom är en DevOps Docker-kurs på kommande som behandlar modern programvara verksam i molnet, tipsar Luukkainen.

Flexibel kurs att avlägga

Full Stack-kursen kan även avläggas på egen hand. Examensstuderande kan även avlägga kursen som campuskurs. Onlinestudierna kan fortsättas med en campuskurs eller så kan en campuskurs fortsättas online. Även personer som saknar studierätt vid Helsingfors universitet kan få en studieprestationsanteckning för kursen vid Öppna universitetet.

Oberoende av studiesättet erbjuds gott om stöd för uppgifterna. Deltagarna i campuskursen får stöd av handledarna för kursen och stöd är även inbyggt i kursuppgifterna. Alla studerande har tillgång till en chatt där den ansvariga läraren Matti Luukkainen och längre hunna studerande ger råd och stöd.

– Deltagarna är ganska entusiastiska och motiverade. Vanligtvis hinner någon alltid svara på frågorna innan mig, säger Luukkainen.

Mer information:
Universitetslektor i programvarusystem Matti Luukkainen,
Helsingfors universitet, mluukkai@cs.helsinki.fi
tfn 040 547 7215

Operativ chef Pasi Honkanen,
Houston Inc, pasi.honkanen@houston-inc.com
tfn 050 312 1010

Personalchef Merja Ranta-aho,
Elisa Oyj, merja.ranta-aho@elisa.fi
tfn 050 302 8946

Utvecklingschef Ilari Richardt,
Terveystalo, ilari.richardt@terveystalo.com
tfn 041 535 6312