Följ karnevalen till ett nytt läsår

Det nya läsåret kör igen igång med öppningskarnevalen den 1 september. Huvudbyggnaden, Porthania och gatorna framför och mellan dem fylls av studentorganisationer och program.

På öppningskarnevalen presenterar mer än 200 organisationer som verkar inom studentkåren sin verksamhet. Organisationerna presenterar sig i huvudbyggnaden och Porthania. Andra som presenterar sig är Helsingfors universitets alumner, universitetets gröna team och universitetsbiblioteket. Rektorn bjuder studenterna på kaffe i huvudbyggnadens UniCafe klockan 15–17.

Akustisk musik på innergården

På huvudbyggnadens innergård presenterar sig Helsingforsstudenternas förening för levande musik Helmut. Föreningens orkestrar Korpolompolo och Lapsus Lupus uppträder från och med klockan 14.

– Om vi har tillräckligt med musikanter och bra ös kan det bli en jamsession på slutet, lovar Helmuts ordförande, tredje årets medicine studerande Aleksi Saastamoinen.

På innergården kan man äta lunch och njuta av musiken.

Motion, musik och sitzar på gatorna

På scenen framför Porthania uppträder flera nationskörer, Ylioppilaskunnan Soittajat (Helsingfors Universitets Studentorkester) och Humanistspexet. Där hör vi också tal av studentkårens vice ordförande och universitetets prorektor. Konferencier är HUS Gulnäbbskansler.

Kampsportarna vid UniSport visar upp sig på Universitetsgatan framför scenen. HYTKY (Helsingin Yliopiston teknokulttuurin ystävät ry) spelar musik i ett eget tält.

På Fabiansgatan framför huvudbyggnaden kan man från och med 14.30 delta i en gatusitz, som redan har blivit tradition. På gatusitzen inviger HUS föreningsutskott alla intresserade i den akademiska festtraditionens element såsom skåltal och dryckesvisor.

Läsårs öppning 1.9.2014

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS