Finlands största fågelskådartävling

Ålands fågelrally som ordnas av Helsingfors universitets biologistuderande är Finlands överlägset största fågelskådartävling. Trots tät dimma lyckades vinnarlaget skåda 90 olika fågelarter när tävlingen gick av stapeln under veckoslutet 31.3–2.4.

Fredag kl. 16.50

– Nu börjar fjärilarna kittla i magen. Snart börjar det!

Fågelrallyt ordnas av biologistuderandenas ämnesförening Symbioosi och har redan i mer än tjugo år lockat studenter i alla åldrar. Merparten av deltagarna är biologistuderande, allt från genetiker till botaniker, men också lag från Jyväskylä universitet och Aalto-universitetet deltar. Bland deltagarna finns också lag som mitt, där deltagarna är ”seniorer” som har studerat för länge sedan.

Fredag kl. 17.45

– Åland, sydvästra spetsen (Eckerö, Styrsingsudden ): dimma

I rallyt får nybörjarna hjälp av de mer erfarna: när man står på stranden och ser ut över havet genom ett teleskop berättar de äldre för noviserna vilka fågelarter som flyger förbi. Däremot försöker man efter bästa förmåga dölja goda observationer för konkurrenterna.

Fredag kl. 06.10

– (I fönstret på Nåtö biologiska station): dimma (en sovtimme till)

När vi dricker morgonkaffe visar det sig att laget som övernattat med oss på Nåtö överhuvudtaget inte har vaknat än. Senare får vi veta att de kommit i gång sent på förmiddagen.

– Det bästa var matsäcken och sällskapet, säger Pauliina Hyttinen som studerar ekologi och evolutionsbiologi och Laura Mattila som studerar miljövetenskap. För bägge är det tredje gången de deltar.

Deras lagkamrat Mikko Aulio som studerar miljövetenskap deltar för femte gången. Han är mycket nöjd med tävlingen. Tidigare år har det ibland funnits alltför tävlingslystna deltagare bland lagkamraterna.

Det är ett drag som skiljer åt lagen: graden av tävlingslystnad. Ännu på returresan är det många som orkar stå ute på däck och tävla t.ex. om vem som får syn på en praktejder i en ejderflock – en fågel som påminner om en pompös badanka.

Fredag kl. 10.25

– Bomarsund: dimma

Vi avviker från den vanliga rutten och hamnar långt österut i Bomarsunds ruiner där vi tar en ympkvist av en sällsynt rönn för Botaniska trädgården.

Genom Ålands fågelrally har många platser blivit bekanta under åren: ska vi gå till stället med strömstarar eller ska vi kolla stenknäcken först? Vi räknade ut att vårt tremannalag sammanlagt har deltagit uppåt 30 gånger i Symbioosis fågelrally. Vid genomgången visar det sig att det finns lag som sammanlagt har deltagit ännu fler gånger.   

Fredag kl. 12.15

– På väg någonstans (tvärbromsning): Spov! Var, var? Där står den ståtlig mitt på en disig äng.

Doktoranden i ekologi och evolutionsbiologi Miia Mannerla och hennes lag deltar för första gången. På returresan är alla i det trespråkiga laget nöjda med upplevelsen, som inte ens fördunklades av det dåliga vädret.

– Det var roligt att göra den här grejen tillsammans, trots att vi inte hade så stora ambitioner. Jag har aldrig sett så många tranor som på den här resan. Man blir ju biten – jag tror jag ska göra det här hemma i Helsingfors också, säger Mannerla.

Utöver fågelkunskap tränar man sitt tålamod när man observerar fåglar, man lär sig beskriva precist och samarbeta med sitt lag när man kritiskt granskar observationerna – nyttiga färdigheter som kan tillämpas såväl i studierna som på jobbet.

Fredag kl. 19.10

Ålands Idrottscenter (Godby): stjärnorna lyser på klar himmel.

Efter att rallyt avslutats samlas deltagarna för en genomgång av resultaten. En av arrangörerna, Mari Tolonen, leder genomgången på två språk eftersom det bland deltagarna finns ett lag med utländska studenter. Tack vare Tolonens insats går det raskt trots det stora deltagarantalet.

Under genomgången ropar varje lag i tur och ordning namnet på en art som inte tidigare har rapporterats. Det har gått tre timmar när det vinnande laget ropar sin sista art – en kaspisk trut, som för lagkapten Aki Aintila personligen är den trehundrade arten han har observerat i Finland.

För att inte tävlingen ska tas alltför mycket på allvar, och så att också den som inte vet något om fåglar ska våga öppna truten, samlar lagen också på pseudo-observationer, som kan vara vilken slags intresseväckande grej som helst, allt från en tygnalle som glömts kvar på en bensinpump till en åldring som beter sig skumt. Publiken vrålar av skratt när lagen presenterar sina pseudo-observationer.

Mitt eget lag skådade 70 arter och kom på 13:e plats. Litet harmade det, för vi kunde alldeles realistiskt ha kunnat skåda 5–6 arter till.

Nya tag nästa år!

Fakta

I fågelrallyt tävlar bil- eller cykelburna lag sinsemellan om vem som lyckas skåda flest fågelarter under 24 timmar.

Ålands fågelrally ordnas av Symbioosi från fredag klockan 17 till lördag klockan 17. Färjan avgår från Åbo fredag morgon vid åttasnåret och deltagarna kommer hem söndag kväll före midnatt.

I år deltog 47 lag, ett rekordartat antal, med 3–5 personer i varje lag.

Till god etikett hör att rariteter dvs. sällsynta arter rapporteras redan medan tävlingen pågår. Till årets sällsyntheter hörde den långbenta skärfläckan, som med sin svartvita fjäderdräkt och lustigt uppåtböjda näbb ser ut som fågelvärldens harlekin.

Fågelskådare har sin egen vokabulär. På finska kan man stöta på uttryck som vuodari, dvs. årets första observation av en viss art, eller elis, en fågelskådares första observation någonsin av en viss art. På svenska finns det uttryck som jizz (ung. en fågels habitus) och dipp (att missa fågeln man är ute efter).

Biologistudenternas ämnesförening Symbioosi ordnar utöver Ålands fågelrally också fester, sitser, naturutflykter m.m. Ett par gånger har man till och med ordnat ett organismrally, där poäng ges för observationer av vilken organism som helst, det må vara vresros, stare eller skalbagge.

Symbioosi finansierar sin verksamhet med ett traditionellt första maj-evenemang "Vappushokkelo" för hela familjen. Av intäkterna går en del till naturskydd.