Finlands populäraste lärmiljö har över 9000 besökare per dag

Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset är Finlands mest populära lärmiljö. Under terminerna har universitetet mer än 9 000 besökare per dag. Tisdagen 16.2.2016 sattes rekord, då biblioteket i Kajsahuset hade över 9 200 besökare.

Under 2015 besökte 1,6 miljoner kunder Helsingfors universitets huvudbibliotek Kajsahuset. Antalet besökare har stigit varje år sedan biblioteket öppnade 2012. Kajsahuset erbjuder mångsidiga arbetslokaler för kunder som skriver sina examensarbeten, jobbar med grupparbeten, söker information eller vill ha en plats att läsa i lugn och ro. 

Studerande och anställda vid universitetet kan boka grupparbetsrum på nätet, läsplatserna kan användas fritt. Biblioteket gjorde en kundenkät hösten 2015, som visade att cirka 80 procent av besökarna vid bibliotekets olika enheter är studerande eller anställda vid universitetet. Biblioteket i Kajsahuset har flest externa kunder.

Överbibliotekarie Kimmo Tuominen gläder sig över att bibliotekets lokaler kan erbjuda studerande den lärmiljö de behöver. Biblioteken erbjuder både fysiska och digitala lärmiljötjänster.

Bibliotekets lokaler används mest på våren. Då används läsplatserna inte bara av universitetets studerande och forskare, utan också av gymnasieelever och unga som förbereder sig för studentskrivningar och urvalsprov.

– Många studerar på våren. När biblioteket i Kajsahuset öppnade märkte vi att biblioteket också lockar studerande utanför Helsingfors universitet. För många kunder är biblioteket deras första kontakt med Helsingfors universitet, berättar Kirsi Luukkanen, servicedirektör vid enheten för lärandetjänster.

– Vi funderar mycket på hur vi kan svara på efterfrågan, trots att det finns press på att förkorta våra öppettider. Vi följer antalet besökare och håller öppet längre när det behövs, för att istället kanske spara på annat håll.

Under mars-april öppet också på söndagar

I fjol höll Kajsahuset öppet på söndagar under de mest hektiska tiderna av terminen. Även i mars och april i år kommer man att kunna använda lokalerna mellan klockan 11 och 17 på söndagar.

En del av läsplatserna och arbetsrummen i biblioteket är reserverade för Helsingfors universitets studerande och forskare. Lärmiljöerna utvecklas kontinuerligt i takt med att kundernas behov förändras. I höstas öppnades en lärmiljö med mer än 100 platser i Minerva vid Beteendevetenskapliga fakulteten på Brobergsterrassen och digibiblioteket ger tillgång till resurser över nätet. Vi har både platser där man kan arbeta ensam och platser där man kan arbeta i grupp, konstaterar servicedirektör Kirsi Luukkanen.

Helsingfors universitets biblioteks lärmiljöer används aktivt på alla campus. År 2015 hade biblioteket sammanlagt 2,2 miljoner besökare.

Också vid universitetet väntar man ivrigt på att centrumbiblioteket ska bli färdigt 2018. Helsingfors stadsbiblioteks blivande flaggskepp har som mål att nå upp till 10 000 kundbesök per dag och kommer att fördubbla bibliotekskapaciteten i centrum.

Ytterligare information:

Kirsi Luukkanen

servicedirektör, enheten för lärandetjänster

tfn 02941 23709, 0503182452

kirsi.luukkanen@helsinki.fi

Helsingfors universitets bibliotek

Resultaten av Helsingfors universitets biblioteks kundenkät