Fel i uträkningen av poängen i urvalsprovet i juridik korrigeras – gäller inte det svenskspråkiga ansökningsmålet

Ett fel har upptäckts i samband med uträkningen av poängen för andra skedet av urvalsprovet i juridik. De sökande har i den automatiska optiska granskningen av provsvaren fått minuspoäng för de uppgifter där de har kryssat för svarsalternativet ”ei vastausta” (Jag svarar inte på frågan).


I urvalsprovets andra skede deltog 620 sökande. Felet gäller en stor del av de sökande som deltog i provets andra skede. Alla som deltog i urvalsprovets andra skede har meddelats om saken per e-post.

Felet korrigeras genom att antagningsbeslutet rättas. Situationen kräver inga åtgärder av de sökande.

Korrigeringen av felet kan påverka alla sökande, inklusive de som beviljats en studieplats. Situationen gäller inte de sökande som antagits på basis av betyg eller de som sökt in till Helsingfors universitets svenskspråkiga ansökningsmål. Närmare information publiceras måndag den 13 juli.

I den gemensamma antagningen inom området juridik deltar Helsingfors, Lapplands, Östra Finlands och Åbo universitet. Universiteten som deltar i den gemensamma antagningen beklagar det skedda.

Ytterligare information:

Till sökande: studera@helsinki.fi

Till media: Ordförande för urvalsprovsnämnden i den gemensamma antagningen inom området juridik, professor Antti Aine, tfn 050 4139351.