”En konkret bekräftelse på ett väl utfört arbete”

Stipendier är en belöning för ett välutfört jobb och kan också ge motivation då den behövs som mest.

Varje vår belönar stiftelsen Ilkka Kontulan säätiö tiotals juris studerande som studerat både snabbt och framgångsrikt. En av de belönade i år är Saana Sydänmaanlakka.

– Det känns jättebra att få en konkret bekräftelse på att jag jobbat hårt för mina betyg och att jag åstadkommit mycket. Ibland känns det som att studierna smälter samman till en enda massa: det är tent på tent och man kämpar på utan att reflektera över det desto mer. På så vis var det här ett välkommet konkret avbrott som också får mig själv att bättre förstå och uppskatta det arbete jag lagt ner på mina studier, säger Sydänmaanlakka.

Som avslutning på coronavåren kom stipendiet också som en välkommen påminnelse från universitetsvärlden och -gemenskapen.

– Kontakten till universitetet har suddats ut lite grann och studierna har känts som aningen abstrakta och lösryckta från universitetsvärlden, i och med att jag mest suttit ensam hemma i samma rum och studerat självständigt. Därför kändes det extra bra att fakulteten uppmärksammade mig och visade att de inte glömt bort mig.

Ska sporra till studier

Stiftelsen Ilkka Kontulan säätiö belönar årligen tiotals juris studerande som studerat snabbt och med goda betyg. I år premieras de som inledde sina studier hösten 2018. Både kvalitet och kvantitet beaktas i belöningsgrunderna: priset ges till de 55 bästa studerande som presterat minst 80 studiepoäng under de tre första terminerna. Prissumman är 1 000 euro per student. Dessutom belönas lika många studenter vid Aalto-universitetets handelshögskola.

Tanken bakom belöningen är att den ska sporra till studier.

– Idén är att priset ska inspirera nya studenter att avlägga sina studier i en rask takt. Därmed kan vi svara på det samhälleliga behovet om studenter som utexamineras inom utsatt tid, eller varför inte ännu snabbare än så, säger stiftelsens ordförande, professorn i handelsrätt Seppo Villa.

Saana Sydänmaanlakka lever ett aktivt studieliv och hinner vid sidan om studierna också vara aktiv i ämnesföreningen Pykälä och jobba deltid. Hennes motivation är djupt rotad, men priset kan ändå ha gett henne lite extra krafter då de behövdes som mest.

– Min inre motivation för studier är kraftig. Jag har alltid gillat att studera och har alltid siktat på goda betyg eftersom det är viktigt för mig.

– Men jag minns hur jag i de sista tenterna i höstas tänkte att mina genomsnittliga betyg är så höga att jag har goda chanser till stipendiet, så nu gäller det bara att kämpa lite till. Stipendiet gav kanske lite extra motivation i slutskedet men det var absolut inte den största orsaken.

Sydänmaanlakka tycker att stipendier är ett bra och konkret sätt att visa för studenterna att goda insatser uppskattas och är värdefulla. Hon tycker att fakulteten kunde informera studenterna ännu mer om priset och kriterierna för det, så att den sporrande effekten blir så stor som möjligt.

Villa å sin sida tycker att Helsingfors universitet kunde överväga att i större utsträckning ta i bruk liknande sätt att belöna och sporra studenterna.

– Belöningar av det här slaget har ju lite liknande verkningar som statens studielån, där de som blir färdiga inom utsatt tid kan få studielånskompensation.

Också från studentperspektiv sett är modellen där många belönas lyckad.

– Det betyder att stipendiet inte känns som omöjligt att nå, utan är tvärtom konkret uppnåbart för många. Det motiverar mycket mer då det går att uppnå med hyfsade betyg, resonerar Sydänmaanlakka.