Det nya MOOC-centret letar efter de mest intressanta kurserna och för ut dem i världen

Helsingfors universitets nya MOOC-center har som uppgift att utveckla nätundervisningen och ta den utanför universitets gränser, ut i hela världen. Centret leds av Petri Ihantola.

Det nya MOOC-centret vid Helsingfors universitet inledde sin verksamhet i början av 2021. Centrets syfte är att introducera kontinuitet och planmässighet i Helsingfors universitets öppna nätundervisning.

Centret kan exempelvis hjälpa lärarna inom utbildningsprogrammen att skapa välfungerande nätkurser och effektivt föra ut denna undervisning i världen.

– Vi har redan erfarenhet av att förverkliga omfattande kurser, såsom kursen Elements of AI med internationellt samarbete. Vi har även erfarenhet av mindre helheter med stor pedagogisk betydelse, såsom kursen Introduktion till programmering. Inom kursen har vi utvecklat automatisk utvärdering, berättar direktören för MOOC-centret, biträdande professor i pedagogik Petri Ihantola.

Forskning ingår, utbildningsprogrammens roll kvarstår

Verksamheten vid det nya MOOC-centret har nära koppling till forskning och olika sätt att öka transparensen inom undervisningen.

– Under kurserna samlar vi in användardata för att förstå vilka slags lösningar som fungerar inom nätundervisning. Lärarna ska kunna följa med i realtid hur studenterna klarar av att genomföra en kurs och testa olika genomförandeformer, säger Ihantola.

Ansvaret för enskilda kurser förblir hos utbildningsprogrammen. MOOC-centret kan dock bistå med hjälp med att utveckla i synnerhet sådan undervisning, som kan skalas för exempelvis en global målgrupp och som innehåller nya slags element. Enligt Ihantola kan dessa exempelvis vara ny slags växelverkan eller automatisk utvärdering.

– Vi vill fokusera på kurser med unika och intressanta teman, som det är naturligt att kombinera med ny teknik. Det viktigaste är att läraren har en intressant idé för nätkursen och förmågan att förverkliga kursens innehåll.

Kontinuerligt lärande får en allt större roll

Ihantola tror att betydelsen av kontinuerligt lärande kommer att öka i framtiden, eftersom förändringarna i arbetslivet kräver att de anställda uppdaterar sin kompetens. Ett sätt att svara på detta behov är att utveckla öppen nätundervisning tillsammans med företag.

Detta har gjorts exempelvis inom kursen Full Stack Open. Kursens företagspartner har producerat undervisningsmaterial och lovat att studenter som genomfört den omfattande versionen av kursen får komma på arbetsintervju.

Ett exempel på kontinuerligt lärandes allt större roll är konsortiet som leds av MOOC-centret, där även Östra Finlands universitet och LUT-universitetet ingår. Konsortiet beviljades nyligen 756 000 euro i finansiering av undervisnings- och kulturministeriet för fortbildning i programmering och utveckling av intervjulöftet för kursen Full Stack Open. 

Ökande samarbete 

Administrativt finns MOOC-centret vid avdelningen för datavetenskap. Centrets tjänster kan dock användas även av utbildningsprogrammen inom andra områden. I inledningsskedet torde centrets verksamhet ha fokus på undervisningsutbudet vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, eftersom man reda sedan tidigare med fakulteten. Centrets nuvarande kursutbud har ännu fokus på datavetenskap och finns på adressen mooc.fi

I framtiden ser Ihantola även en möjlighet till samarbete med andra universitet inom utvecklingen av gemensam undervisningsteknologi. Då kommer även mängden data tillgängliga för forskning att öka betydligt.

Petri Ihantola

Direktör för MOOC-centret vid Helsingfors universitet. Tillträdde sin post 1.10.2020.

Biträdande professor i lärandesanalys vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet sedan 2018.

Hans egen forskning har fokus på utveckling av interaktiva miljöer för nätundervisning, automatisk respons och användning av information från denna som en del av nätundervisning.

Har en bakgrund som datavetare, har arbetat med att utveckla undervisning i programmering vid Aalto-universitetet.

Har även arbetat som programutvecklare hos Google och som biträdande professor inom programutveckling vid Tammerfors tekniska universitet.