Det effektivaste sättet att lära sig är genom att göra, tycker den prisbelönta läraren Jaanika Blomster

Fältkurser i miljövetenskaper visar varje år sin lärare hur inspirerande det är att lära sig och att undervisa. På Jaanika Blomsters kurser får studenterna också undervisa.

Varje sommar reser en grupp studenter i akvatiska vetenskaper, dvs. havs- och sjöforskning, till en fältkurs i Tvärminne eller Lammi biologiska forskningscentrum i södra Finland. De bor på studenthemmet och tillbringar sina dagar vid havet.

På kursen lär de sig praktiska färdigheter som behövs inom det egna fackområdet: de samlar in prover, utför mätningar och analyserar resultat, de lär sig alltså att forska och rapportera om miljöns och dess organismers tillstånd.

Dagsprogrammet kan innehålla en kort föreläsning men största delen av tiden går till praktiskt arbete.

 – Jag njuter av fältkurser och får energi från dem till resten av min undervisning. På forskningsstationen minns jag att man faktiskt lär sig genom att göra, säger den prisbelönta universitetslektorn Jaanika Blomster, som håller kurserna.

Vid sidan av undervisningen leder hon också kandidatprogrammet i miljövetenskaper.

Studenter får delta i forskningsprojekt

De flesta studenter på fältkurserna gör mätningar för sina egna kursuppgifter, men ibland låter forskare dem delta i studier som blir referentgranskade.

– I ett av mina projekt samlade studenterna alger från stränder till prover. Jag blev förvånad över att de var så ivriga trots att jag tyckte att uppgiften var enkel.

Försöken övertygade Blomster om att det lönar sig att låta studenter delta i forskningen.

I kandidatprogrammet i miljövetenskaper har två lärare ordnat en kurs där studenter hör till författarteamet till en vetenskaplig artikel. De får erfarenhet av forskningsarbete redan på ett tidigt stadium.

– Kursen blev full inom en timme när min kollega öppnade kursanmälningen.

Också andra kurser som anknyter till arbetslivet är populära bland studenter i miljövetenskaper.

Blomster har till exempel tillsammans med Karriärtjänster utvecklat fyra kurser där studenter får bekanta sig med olika expertuppgifter.

En av kurserna är en projektkurs för magisterstudenter där studenterna arbetar som partner till företag. Under sju veckor löser de problem inom olika organisationer. De funderar på till exempel hur man skulle kunna inspirera människor att delta i skyddet av Östersjön eller hur man skulle kunna öka resor på land.

Samarbetet ger företagen färska idéer och ibland också fungerande lösningar.

Kamratundervisning ger goda läranderesultat

På Jaanika Blomsters kurser får studenter i miljövetenskaper också undervisa. De äldre studenterna tar till exempel hand om orienterings- och introduktionskurser som presenterar grunderna inom vetenskapen. Blomster och hennes kollegor utbildar andra årets studenter och sedan håller studenterna kursen.

I kamratundervisning får studenterna utnyttja sina egna sakkunskaper.

– Med tanke på arbetsmängden borde läraren hålla kursen själv, men ömsesidigt lärande för med sig stora fördelar.

Tröskeln att ställa frågor är till exempel lägre än på universitetslektorns kurser. 

Blomster har bedrivit pedagogisk forskning i samband med kurserna. Hon har märkt att det ger goda resultat att bygga upp en gemenskap och att använda sig av kamratundervisning. Studenterna lär sig och deltar.

– På senaste tiden har jag märkt att studenterna vill utveckla undervisning och gemenskap. Deras deltagande känns mycket viktigt och trevligt för mig.

Bekanta dig med våra utbildningsprogram:
Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Ympäristötieteiden kandiohjelma (på finska)

Tre frågor till Jaanika Blomster

Jaanika Blomster är universitetslektor och hon leder kandidatprogrammet i miljövetenskaper. Hon är en prisbelönt lärare och medlem i Lärarakademin, ett nätverk för framstående universitetslärare.

I sin forskning har hon fokuserat på algernas ekologi och systematik och hur man kan utnyttja dem. Blomster disputerade i Nordirland och började jobba vid Helsingfors universitet år 2005.

– Jag var en forskartyp och tänkte inte att jag någon gång skulle undervisa. Studierna i universitetspedagogik förändrade mina planer.

Den pedagogiska forskningen inspirerade Blomster eftersom hon ville förstå vilka faktorer som påverkar lärandet. Nu undervisar och forskar hon i lärande

Vad är det bästa med Helsingfors universitet?

Här finns det möjligheter att utvecklas både som anställd och student. Man kan studera brett om olika saker och samarbeta mellan olika fackområden.

Och det bästa med Helsingfors?

Ur finländsk synvinkel är Helsingfors en stor stad. Här finns det mycket att göra och vid sidan av universitetslivet finns det till exempel många olika hobbyalternativ.

Vart skulle du gå med din utländska vän som är på besök i Helsingfors?

Som marinbiolog skulle jag naturligtvis visa skärgården. Här, helt nära finns det många fina öar och nya har nyligen öppnats för besökare.