Auli Elolahti skapade sin egen praktikplats

Auli Elolahti studerar miljöförändring- och politik och gjorde sin praktik på Luonto-Liitto under våren och sommaren 2017. Elolahtis praktikperiod hade många ovanliga drag. Hon lyckades skapa en praktikplats som tilltalade henne genom egen aktivitet och tack vare de nätverk som hon hade i och med att hon har varit aktiv inom olika organisationer.

För två år sedan deltog Auli Elolahti i årsmötet för organisationen Youth and Environment Europe som representant för Luonto-Liitto. Under mötet fick Elolahti en idé: Miljöaktionsdagarna, som tidigare hade ordnats i Finland men som inte hade någon fortsättning planerad, kunde ordnas igen av Luonto-Liitto som ett internationellt evenemang. Förslaget godkändes av Luonto-Liitto och Elolahti utnämndes till projektkoordinator. Därmed hade hon skapat sin egen praktikplats.

Under sina praktikmånader ansvarade Elolahti för att ordna International Environmental Action Days. Hon har gjort allt från att värva talare till att planera programmet. Elolahti har fått arbeta självständigt och ta ansvar i och med att hon själv har utvecklat projektet från noll. En anställning på deltid lämpade sig bäst för att ordna evenemanget och därför valde man att fördela praktikperioden på ett halvt år så att arbetstimmarna motsvarade två månaders praktik på heltid.

Elolahti upplever att studierna i miljövetenskap har gett henne en god grund för arbete vid Luonto-Liitto även om studierna inte direkt har förberett henne för arbetsuppgifterna. I fråga om universitetsstudierna skulle hon gärna se en mer praktisk approach.

– Särskilt projektkurser som har ordnats i samarbete med olika organisationer har varit nyttiga, berömmer Elolahti.

Elolahti berättar att det hon i synnerhet lärt sig under praktiken är praktiska färdigheter. Hon har också fått en tydligare bild av hurdant arbete hon gillar.

– Uppdrag inom kommunikation och att jobba med människor ligger närmast mitt hjärta trots att jag studerat naturvetenskap.

I och med erfarenheten från praktikperioden har Elolahti kommit att bli mest intresserad av miljökommunikation och miljöfostran. I sin avhandling pro gradu forskar hon i miljöteman i samarbete med WWF.

– Det lönar sig att göra mycket frivilligarbete, delta i projektkurser och vara aktiv, uppmuntrar Elolahti andra studenter med intresse för miljöbranschen.

Praktikanterna kommer med ny energi

Elolahtis praktikhandledare Malva Green berättar att praktikanter utgör en viktig del av arbetslaget vid Luonto-Liitto.

– Studenter hämtar ofta med sig entusiasm och gott humör till arbetsplatsen. De utstrålar motivation och motivationen smittar av sig.

Enligt Green är praktikanterna till stor hjälp trots att handledningen binder resurser. På Luonto-Liitto försöker man ge praktikanterna tillräckligt mycket ansvar och en enhetlig arbetsuppgift att ta hand om.

Luonto-Liitto tar gärna emot praktikanter från universitet. Praktikanterna kan komma från många olika ämnen – också de anställda är allt från statsvetare till biologer. Det är också möjligt att skriva sin avhandling pro gradu eller något annat examensarbete i samarbete med Luonto-Liitto.

– Man kan söka praktikplats eller höra sig för om samarbetsmöjligheter för ett examensarbete genom att modigt skicka e-post till någon av oss anställda på Luonto-Liitto, tipsar Green.

Auli Elolahtis budskap till dem som erbjuder praktikplats är att det lönar sig att ge tillräckligt mycket ansvar till praktikanter och inte bara ha dem som assistenter.

– Praktikanter borde få delta i möten där nya idéer diskuteras eftersom studenterna kan ha nya och fräscha idéer och organisationer och företag kan dra nytta av deras idéer då de utvecklar sin verksamhet, uppmuntrar Elolahti.