Är vloggen en framtidens undervisningsmetod?

En vlogg behöver inte vara slipad, kommenterar Harry Lunabba.

Man kan tycka att det är under universitetpedagogers värdighet att ta efter ett format som utvecklats för lätt underhållning. Jag vill ändå hävda att vloggen fyller en pedagogisk funktion och att den dessutom har framtidspotential som undervisningsmetod.

Med pedagogiska vloggar syftar jag på undervisningsvideor där formatet tar efter formen på vloggar: videoklipp som kännetecknas av en viss anspråkslöshet vad gäller produktionen och utrustningen. Vloggar produceras med allt från smarttelefoner till professionella systemkameror, men i regel är det vloggaren själv som både filmar och klipper innehållet. Vlogg-formatet har framförallt slagit igenom på Youtube där vloggare som Casey Neistat har miljontals följare.

Vloggar förutsätter varken dyra investeringar eller avancerade tekniska färdigheter. Kameran jag använder kostade cirka 700 euro och fyller mer än väl sin funktion. Filmning och editering har jag lärt mig just genom olika vloggar på Youtube där så kallade ”creators” delar med sig av sina färdigheter i till exempel filmskapande. 

"Den största utmaningen med att göra vloggar har varit att komma över tröskeln att faktiskt börja filma sig själv."

Den största utmaningen med att göra vloggar har varit att komma över tröskeln att faktiskt börja filma sig själv. Det kändes rätt fånigt i början. Men, man vänjer sig med det mesta här i världen. Jag kan med stolthet rapportera att min senaste vlogg, som behandlar kritisk realism i socialt arbete, spelade jag delvis in på Frankfurts flygfält — mitt bland människomassorna.

Det är tre saker som jag funnit avgörande för att en vlogg ska ha pedagogisk kvalitet.

1. Det gäller att bygga upp en dramaturgisk struktur för vloggen och budskapet får gärna kokas ner i några huvudpoänger.

2. Det lönar sig att satsa på ljudkvaliteten. En extern mikrofon är att föredra oberoende om man spelar in med kamera eller mobiltelefon.

3. Man får gärna bjuda på sig själv. En vlogg behöver inte vara slipad och alla repliker behöver inte framföras med flyt. Huvudsaken är att man är genuin och att man visar ett engagemang för det man undervisar.

Detta gäller ju i alla undervisningssituationer, såväl i föreläsningssalen som framför kameran.

Kolumnen har publicerats i tidningen Yliopisto Y/07/19.

Skribenten är universitetslektor i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan.