Antagningen till universitet förnyas: betygsbaserad antagning utvidgas, också andra leder utvecklas

Antagning som utgår från betyg, dvs. betygsbaserad antagning, kommer att bli en led för antagning till universitetsstudier. Reformen förbereds för närvarande. Som hjälp har man utvecklat ett verktyg för poängsättning av studentexamen.

Universiteten förbereder sig för att införa betygsbaserad antagning som en led för antagning före år 2020. Man har inom ramen för universitetens projekt för förnyande av antagningen utvecklat ett poängsättningsverktyg för betygsbaserad antagning. Utbildningsområdena kan tillämpa verktyget för poängsättning av studentexamen. Målet är att de områdesvisa poängsättningarna av studentexamen publiceras senast i augusti 2018.  

Poängsättningsverktyget presenterades 7.11.2017 i ett seminarium som ordnades i samarbete av undervisnings- och kulturministeriet och projekten kring högskoleantagningen.

Sari Lindblom som är ordförande för styrgruppen för projektet för förnyande av antagningen till universitet ser många goda sidor i betygsbaserad antagning, men också utmaningar.

– Det skulle vara utmärkt om studentexamen poängsattes lika inom ett och samma utbildningsområde vid alla universitet. Det är vad vi strävar efter, men det kräver ännu mycket samarbete mellan universiteten. Ju enhetligare ett utbildningsområde presenteras, desto tydligare blir bilden som de sökande får, konstaterar Lindblom.

Modersmålet och matematik betonas

Poängsättningsverktyget kan tillämpas av vart och ett utbildningsområde så att det lämpar sig för poängsättning av studentexamen inom just det området. Utbildningsområdena kan vikta vitsorden för enskilda ämnen i studentexamen, till exempel språk eller naturvetenskapliga ämnen.

Modersmålet och matematik betonas i poängsättningsverktyget, eftersom man vill uppmuntra studier i ämnena.

Den ansökandes perspektiv i fokus

Projektets mål är att öka samarbetet kring antagning och utveckla också andra alternativa leder än betygsbaserad antagning. Den ansökandes perspektiv betonas starkt i planeringen.

Projektet omfattar också forsknings- och utredningsarbete som anknyter till antagningen av nya studerande.

Projektet ingår i de spetsprojekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och finansieringen fortsätter till utgången av 2019. 

Ytterligare information:
Projektets webbplats (på finska)
Ordföranden för styrgruppen, prorektor Sari Lindblom sari.lindblom@helsinki.fi, tfn 02941 20628
Projektchef Ulla Sarajärvi, ulla.sarajarvi@helsinki.fi, tfn 02941 40335