Ansökan till kandidatprogrammen börjar – ansökningsförfarandet och utbildningarnas innehåll förändras

Innehållet i utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet förnyas och största delen av universitetets examina blir mångvetenskapliga. Studenterna söker i fortsättningen till breda kandidatprogram i stället för specifika huvudämnen. Ansökningstiden börjar 15.3.2017.

Det pågår en betydande utbildningsreform vid Helsingfors universitet. Studenterna söker i fortsättningen till breda kandidatprogram. Det finns inte längre huvud- och biämnen. Antalet ansökningsobjekt minskar med över hälften, men antalet nybörjarplatser är oförändrat. I fortsättningen finns det 32 kandidatprogram och 60 magisterprogram.

Innehållet i både kandidatprogrammen och magisterprogrammen förnyas hösten 2017. En stor del av universitetets examina blir mångvetenskapliga. Studenten behöver inte binda sig till ett vetenskapsområde i kandidatskedet, utan väljer specialområde först senare under studierna. Man kan från ett kandidatprogram söka sig till fler magisterprogram än tidigare. Detta gör en mer individuell studiegång möjlig.

- Det går att byta bransch inom kandidatprogrammet utan att behöva söka på nytt. I bästa fall gör detta att studenterna blir färdiga snabbare, då de slipper ta ett mellanår för att fundera över sitt yrkesval och slipper en ny ansökningsomgång, säger prorektor Sari Lindblom (@SariLindblom).

Bättre arbetslivsfärdigheter

Målet är att den nya undervisningen ska hjälpa studenterna att utvecklas till experter. Man har i studieprogrammen lagt till kunnande som är av nytta i arbetslivet. Till studierna hör bland annat arbetspraktik, forskningsprojekt och en möjlighet till internationellt utbyte.

- Målet med reformen är att ge studenten de bästa möjliga förutsättningarna till framgång i framtidens arbetsliv. Ett sätt att göra detta är att skapa kontakter till arbetslivet redan under studierna, och universitetet vill hjälpa studenterna med det, säger utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta (@NiinistoS).

En stor del av magisterprogrammen riktar sig till internationella sökande. Cirka hälften av magisterprogrammen är engelskspråkiga. Från hösten 2017 betalar studerande från länder utanför EU och EES terminsavgifter för sina studier. De akademiskt mest framgångsrika sökandena kan få stipendier för att finansiera sina studier.

Reformen har en övergångstid på tre år, vilket betyder att studenter som börjat före hösten 2017 får avlägga examen enligt de gamla examensfordringarna om de vill.

Ansökningstiden till kandidatprogrammen och till magisterprogram med undervisning på finska och svenska är 15.3.2017–5.4.2017 i den gemensamma ansökan till högskolorna. Ansökan till de internationella magisterprogrammen avslutades 12.1.2017.

Ytterligare information:

Sari Lindblom, prorektor, sari.lindblom@helsinki.fi, tfn 02941 20628
Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör, Undervisnings- och studentservice, susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi, tfn 02941 20500