674 nya internationella magisterstuderande från 66 länder – välkomna till Helsingfors universitet!

Utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet lockade flera internationella sökande i år. Fler stipendier än tidigare beviljades studerande från länder utanför EU och EES.

674 studerande antogs till de internationella magisterprogrammen som börjar hösten 2018. De representerar 66 olika nationaliteter. 

– Vi är glada att våra studerande kommer från så många olika håll i världen, eftersom vi strävar efter kulturell mångfald. Tillsammans med studerande med olika bakgrund kan vi få till stånd en utmärkt dialog för att förstå och lösa globala problem, säger Sari Lindblom, prorektor med ansvar för undervisningen.

"Vi strävar efter äkta kulturell mångfald", säger Sari Lindblom, prorektor med ansvar för undervisningen

Helsingfors universitets internationella magisterprogram var mycket populära bland de sökande i år. Sammanlagt 2 946 ansökningar lämnades in, vilket är 83 procent mer än i fjol. Universitetet lyckades i år locka märkbart flera sökande efter fjolårets svacka.

Fler stipendier än tidigare beviljades

Helsingfors universitet beviljar stipendier till studerande från länder utanför EU och EES för att täcka studie- och levnadskostnaderna.

Av de sökande var 58 procent från länder utanför EU och EES. De utgör 39 procent av de antagna.

Universitetet mottog sammanlagt 1 452 stipendieansökningar. Sammanlagt beviljades stipendier till 44 studerande som representerar 17 olika nationaliteter. Stipendiesumman för en individuell studerande varierar mellan 10 000 och 28 000 euro beroende på vilket eller vilka stipendier hen har beviljats.

– Stipendierna är fler än i fjol. Vi hoppas att det ska locka begåvade studerande från olika håll i världen till våra magisterprogram. Den slutliga penningsumman som används till stipendier klarnar först under sommaren när vi vet vilka studerande som tar emot sin studieplats, säger Sari Lindblom.

Stipendierna fördelades jämnt mellan de olika utbildningsprogrammen.

Länk till tidigare meddelande om ämnet: Antalet sökande till de internationella magisterprogrammen närmare fördubbladesMer information får du av

Sini Saarenheimo, chef för Ansökningsservicen, sini.saarenheimo@helsinki.fi, tfn 050 448 0840