3770 antogs till Helsingfors universitet

I vårens gemensamma ansökan tog universitetet emot 23 187 ansökningar till kandidatprogrammen och de finska och svenska magisterprogrammen. Utbildningsprogrammet i medicin särskilt populärt bland de svenska sökande.

Till kandidatprogrammen sökte 22 120 personer, varav 3427 antogs. Majoriteten av de antagna är förstahandssökande: 2616 stycken, 76 procent. Det är samma resultat som i fjol, då andelen antagna förstahandssökande var 75 procent.

I vårens ansökan sökte studenterna för första gången till de nya breda kandidatprogram. Innehållet i utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet förnyas hösten 2017 och största delen av universitetets examina blir mångvetenskapliga. Huvud- och biämnen finns inte längre.

– Antalet ansökningsobjekt minskade med över hälften i vårens ansökan, men antalet nybörjarplatser är oförändrat, säger Sini Saarenheimo, chef för Helsingfors universitets ansökningsservice.

Med reformen vill universitetet möjliggöra en mer individuell studiegång för sina studerande.

– I de nya programmen behöver studenten inte binda sig till ett vetenskapsområde i kandidatskedet, utan väljer sitt specialområde först senare under studierna. Från ett kandidatprogram kan man söka till fler magisterprogram än vad som tidigare var möjligt.

Medicin, samhällsvetenskaper och juridik i söktoppen

Andelen svenskspråkiga sökande till universitetet ligger på samma nivå som tidigare. I vårens ansökan var 1 370 sökande till Helsingfors universitet svenskspråkiga, cirka sex procent.

Särskilt medicin och odontologi ökade i popularitet bland de svenskspråkiga sökandena. Antalet sökande till medicin och odontologi ökade med sammanlagt nio procent jämfört med i fjol. Även biologi och historia lockade fler sökande i år, medan intresset för nordiska språk och nordisk litteratur sjönk.

Flest sökande fick utbildningsprogrammen medicin (311 sökande), samhällsvetenskaper (245 sökande) och juridik (170 sökande). Medicin och juridik var också de svåraste av de svenska programmen att komma in på, antagningsprocenten till medicin var 12 och till juridik 13.

40 antogs till klasslärarutbildningen

Denna vår ordnades den andra ansökningsronden för den nya svenska klasslärarutbildningen i Helsingfors. Vårens ansökan lockade färre sökande: 164 sökande i år, jämfört med 285 i fjol.

Patrik Scheinin, som är dekan vid pedagogiska fakulteten, tror att det var en naturlig minskning efter fjolårets stora ansökningsintresse för den nya utbildningen.

– Årets antal ansökningar ligger troligtvis närmare det vi kan anta för ett normalt år. I fjol fick utbildningen så många ansökningar att en minskning i år var att vänta.

En noggrannare titt på söksiffrorna visar att det under de senaste åren uppstått ett större intresse för att utbilda sig till lärare på svenska i Finland.

– Trots nedgången sedan i fjol, har 46 procent fler sökande än år 2015 valt en svenskspråkig klasslärarutbildning som första prioritet i vårens ansökan, berättar Lotte Granberg-Haakana, chef för enheten för svenska ärenden vid Helsingfors universitet.

Intresset för miljövetenskap ökade

Vid universitetet i sin helhet, ökade intresset särskilt för miljövetenskap. Antalet sökande till bio- och miljövetenskapliga fakulteten steg med 16 procent. Särskilt de två utbildningsprogrammen miljövetenskap och molekylär biovetenskap ökade i popularitet. Till det miljövetenskapliga kandidatprogrammet sökte 427 personer, varav 60 fick studieplats. Kandidatprogrammet molekylär biovetenskap lockade 839 sökande, varav 60 antogs.

 Sökande fakultetsvis i den gemensamma ansökan 2016 och 2017 (på finska).
 Antagningsstatistik för tidigare år (statistik på utbildningsprogramnivå publiceras på webbsidan under vecka 27).

Antagningsresultatet publiceras för de sökande i Studieinfo-portalen. Den sökande ska meddela om hen tar emot studieplatsen eller inte senast 14.7.2017 kl. 15.