255 studerande till universitetets internationella magisterprogram

255 studerande från 46 olika länder inleder i höst sina studier vid Helsingfors universitetets nya internationella magisterprogram. 101 av dem kommer utomlands ifrån. Av de studerande som kommer från utanför EU och EES-området är de flesta från Kina.

Totalt antogs 379 studerande till de internationella magisterprogrammen. 255 tog emot sin studieplats. Magisterprogrammen tog i januari emot 1614 ansökningar, ungefär 30 procent färre än i fjol. 57 procent av ansökningarna, 927 stycken, kom från studerande utanför EU och EES-området. I fjol var deras andel 73 procent.

– Studierna i de engelskspråkiga magisterprogrammen är från och med denna höst avgiftsbelagda för studenter som kommer från länder utanför EU och EES-området. Minskningen i antal ansökningar beror troligtvis på det här, säger utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta vid universitetets undervisnings- och studentservice.

Målet är fler internationella studerande

Till studierna som startar i höst antogs 132 studerande från länder utanför EU och EES-området, varav 65 har tagit emot sin studieplats. Deras läsårsavgift kommer att variera mellan 13 000 och 18 000 euro, beroende på utbildningsprogrammet. 26 beviljades stipendium.

– Helsingfors universitets mål är att öka antalet internationella studenter. Vi kommer att satsa mer för att universitetet ska bli mer känt bland internationella studerande. På detta sätt tror vi att fler internationella studenter lockas till Helsingfors universitet, även från länder utanför EU och EES-området, säger Niinistö-Sivuranta.

De populäraste magisterprogrammen i årets ansökan blev Master's Programme in Global Politics and Communication, Master's Programme in International Business Law ja Mas­ter's Pro­gramme in Ag­ri­cul­tural, En­vir­on­mental and Re­source Eco­nom­ics.

Antalet sökande och antagna är inte direkt jämförbart med tidigare år, eftersom Helsingfors universitet har en ny uppsättning internationella magisterprogram som börjar hösten 2017. Antalet utbildningsprogram har också minskat från 48 till 28. Också ansökningsprocessen och ansökningstiden har förändrats, varför jämförelser med föregående år endast är riktgivande.

Utöver examensstuderanden, tar universitetet emot internationella studenter via olika internationella utbytesprogram. Utbytesstudenterna ansöker inte om studieplats i samma ansökningsprocess som examensstudenterna.

– Årligen studerar cirka 1200 internationella studenter i program som pågår tre månader eller mer, säger Minna Koutaniemi, som är chef för universitetets mobilitetsservice.

Helsinki Summer School en port till universitetet

Den internationella sommarskolan Helsinki Summer School är i år tillbaka i universitetets utbildningsutbud efter ett års paus under den tid som utbildningsprogrammen förnyades. Sommarskolan ordnas vanligtvis varje år i augusti och den har blivit en viktig rekryteringskanal av internationella studerande till Helsingfors.

– Mellan 2009 och 2014 har 150 sommarkursdeltagare senare fortsatt att studera vid Helsingfors universitet, säger Pauliina Mikkonen, som är chef för studentrekrytering och studentmarknadsföring.

I år väntas cirka 250 deltagare från över 50 länder till sommarskolan. Flest studerande, utöver de inhemska, kommer från Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Sommarens populäraste kurser ser ut att bli Auditory Cognitive Neuroscience, Introduction to Conceptual History och The Welfare City Av de nya kurserna som finns på programmet i år har särskilt Populism in Europe and Beyond, Faith and Globalisation samt 21st-century Digital Storytelling lockat deltagare.