Miljonfinansierade Untangling People Flow ska göra det lättare att röra sig i städer

Helsingfors universitet samordnar ett konsortiumprojekt, som öppnar betydande exportmöjligheter för företag och stöder hållbar urbanisering. Finland skulle kunna bli ett centrum för kompetens inom personflöden, bedömer forskardoktor Andrew Rebeiro-Hargrave.

Konsortiumprojektet Untangling People Flow som samordnas av Helsingfors universitet har beviljats sammanlagt 6 miljoner euro i finansiering från Business Finland för 2023–2026. I det unika projektet kommer företag och forskare att utveckla digitala lösningar som bidrar till planeringen av smarta byggnader och till att underlätta människors vardag.

– Tanken är att göra det lättare att röra sig och vistas i städer, säger konsortiets samordnare Andrew Rebeiro-Hargrave, forskardoktor vid Helsingfors universitet.

Nya mobilappar skulle kunna använda data om personflöden för att förutse trängsel och köer, och för att anpassa energianvändningen i byggnader. Medborgare och fastighetsägare skulle kunna få realtidsinformation bland annat om hur långa köerna på flygplatsen är, hur mycket folk det rör sig på universitetets campus eller hur många lediga kontorsrum det finns.

– När känner till hur människor rör sig kan vi optimera användningen och underhållet av den byggda miljön.

Konsortiumprojektets potential för att stödja utvecklingen av fastighetssektorn i Finland är också stor. Projektet kan främja bostadsmarknadens digitalisering och stödja stadsplaneringen genom att samla in data om personflöden på olika platser och dela informationen med flera intressentgrupper.

 

Smarta lösningar för storstäder

Innovationer som rör personflöden behövs eftersom världens befolkning växer snabbt. Projektet ska också ge upphov till betydande exportprodukter för finländska företag. De digitala lösningarna kan ha efterfrågan till exempel i Europa, där bostadsbeståndet förnyas, och i Asien, där befolkningstätheten är hög. Kommuner skulle kunna använda lösningarna för att begränsa skadorna av massturism eller förhindra olyckor när alltför stora folksamlingar uppstår på ett för litet område.

– Finland skulle kunna bli ett kompetenscentrum inom personflöden, säger Rebeiro-Hargrave.

Helsingfors universitet bidrar till projektet med årtionden lång expertis inom distribuerade mätsystem. Systemen utvecklades ursprungligen för väderobservationer och har senare använts i byggnader för att bland annat mäta luftkvaliteten. Data från dessa kan användas för att skapa digitala tvillingar och simulera olika funktioner i byggnader.

I Untangling People Flow kombinerar datavetare data från digitala tvillingar med data från sensorer som samlar in realtidsinformation om t.ex. antalet personer i ett utrymme. Senare kommer forskarna att bygga ett system som liknar ChatGPT som ska ge rekommendationer och prognoser till fastighetsägare, enskilda personer och andra intressentgrupper. Det kan hjälpa företag att optimera sina tjänster med utgångspunkt i data om personflöden.

– Om ett företag till exempel vill öppna en popup-butik på flygplatsen kan det fråga rekommendationssystemet om bästa tid och plats på tax free-området.

Integritetsskyddet beaktas när data samlas in. Rebeiro-Hargrave förklarar att de instrument som mäter personflöden inte samlar in känsliga uppgifter, dvs. uppgifter som omfattas av GDPR, utan endast reagerar på rörliga objekt.Genombrott inom kommunikationsteknologi

Rekommendationssystemet som bygger på personflöden kommer först att testas på Campus Gumtäkt och Helsingfors-Vanda flygplats. Därefter testas det vid Fontys universitet i Nederländerna och på Istanbuls flygplats, där 70 miljoner resenärer passerar varje år.

Kimmo Pentikäinen, utvecklingsdirektör på Elisa som medverkar i konsortiet, säger att insamlingen av data om den byggda miljön och personflöden kommer att innebära ett stort genombrott: processen kommer att mångdubbla antalet 5G-abonnemang, precis som videorna ökade användningen av 4G och smarttelefonerna ökade användningen av 3G.

– Det handlar om det tredje stora genombrottet för användningen av kommunikationsteknologi.

I samband med projektet arbetar Elisa på att utveckla ett maskinseende som samlar in data för rekommendationssystemet och andra mobilapplikationer. I praktiken innebär det att en mobiltelefon som fungerar som en sensor fästs till exempel i taket av ett rum, varifrån den anonymt räknar antalet personer i rummet. Inga foton, videor eller annan känslig information samlas in.

– Det här är ett stort steg framåt för hur vi kan kommersialisera maskinseende.

Elisas kunder använder redan tekniken för att kartlägga användningen av kontorslokaler, men nu kommer maskinseendet också att testas på flygplatser och campusområden. Pentikäinen tror att projektet kommer att öppna upp för betydande digital affärsverksamhet i Finland och internationellt.

– Det här projektet är av stor betydelse för Finlands konkurrenskraft.

 

Hållbar urbanisering för människan och miljön

KONE, som deltar i projektet som ett av Business Finlands lokomitivföretag, ser projektet som ett sätt att hjälpa städer att växa på ett hållbart sätt. Utöver koldioxidneutraliteten och energieffektiviteten är det viktigt att ta hänsyn till människors välbefinnande, som främjas av smidig mobilitet, säger Juha-Matti Kuusinen, direktör med fokus på digitala innovationer vid KONE.‌

– Urbaniseringen måste vara hållbar för både människan och miljön, framhåller Kuusinen.

De nya digitala lösningar som konsortiet kommer att utveckla ska fungera som hjälpmedel när det byggs smarta hus och bosättningar som motsvarar invånarnas behov. Under det treåriga projektet kommer KONE att testa sin egen teknik och även bidra med expertis om hur man kombinerar datadrivna lösningar till en sömlös helhet.

– Vår roll kan vara betydande till exempel när det gäller att simulera personflöden inne i byggnader.

Kuusinen tror att personflödesdata kommer att göra det möjligt för KONE att erbjuda nya tjänster för sina kunder och partner. Projektet ökar förståelsen för hur byggnader bör planeras.

– Den kunskap som projektet ger kommer att ha en avgörande inverkan på utvecklingen av framtida städer.

Konsortiumprojektet Untangling People Flow for Smart and Sustainable Urban Environments