Lanseringarna av webbkursen Elements of AI inleds i EU-länderna

Finland erbjuder EU-medborgare webbkursen Elements of AI under 2020–2021. Målet är att utbilda en procent av EU-medborgarna i grunderna i artificiell intelligens och därmed stärka den digitala kompetensen. Kursen publiceras först i Lettland den 6 maj 2020.

Elements of AI är en avgiftsfri webbkurs, som tillhandahålls av Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor. Syftet med kursen är att uppmuntra människor att oberoende av ålder eller utbildning lära sig grunderna i artificiell intelligens.

– Förändringarna i arbetslivet och digitaliseringen kräver kontinuerlig utveckling av arbetstagarnas färdigheter. Under coronakrisen betonas behovet ännu mer. Till Finlands styrkor hör å ena sidan AI-kompetens och å andra sidan lika möjligheter till utbildning. Vi delar nu med oss av vår kompetens till alla EU-länder och vi vill stödja europeiskt livslångt lärande som fortgår under hela karriären, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

– AI är en central framtida framgångsfaktor som möjliggör hållbar tillväxt och konkurrensförmåga i Europeiska unionen. Satsningar på digitalisering behövs särskilt när vi bygger en väg ut ur coronakrisen. Vi ska sträva efter att vara en digital föregångare i EU och denna kurs för sin del underlättar detta, säger näringsminister Mika Lintilä.

Lokala partner stöder lanseringen av kursen

I varje EU-medlemsstat finns lokala partner som stöder lanseringen av kursen. Finlands ambassader i EU-medlemsstaterna är starkt involverade i att göra den finländska kursen känd i respektive land.

– Utbildning är en sak som Finland är känt för i världen. Nu vill vi arbeta för att alla européer ska ha möjlighet att lära sig framtidens färdigheter. Utrikesministeriet och våra ambassader ute i världen ser fram emot att föra detta viktiga projekt framåt, konstaterar ambassadrådet Ville Cantell från utrikesministeriet.

I varje land finns en akademisk partner som erbjuder studerande stöd för avläggande av kursen och beviljar studiepoäng för den.

– Vi vid Helsingfors universitet vill tillhandahålla vår kompetens till förmån för hela Europa, och eftersom AI-forskningen i Finland är mycket gedigen har det varit naturligt att öppna undervisningen i AI för alla medborgare, säger rektorn för Helsingfors universitet Jari Niemelä.

– Det är fint att vi tillsammans med de europeiska universiteten och övriga aktörer kan bedriva så här konkret samarbete också under undantagsförhållanden, säger Niemelä.

Beroende på land utgörs partner dessutom av företrädare för offentlig sektor, organisationer eller företag som marknadsför kursen.

– Det är fantastiskt att upptäcka hur mycket positiv feedback kursen Elements of AI har fått runt om i Europa. I varje land bygger vi upp ett partnernätverk som har förbundit sig till ett gemensamt mål och med vilka vi lanserar kursen. Det är också en glädje att vara den som möjliggör en internationalisering av det finländska universitetets kompetens, och Elements of AI är en konkret inledning på det, berättar Ville Valtonen från Reaktor Education.

Kursen genomförs på alla officiella EU-språk

Kursen genomförs på alla officiella EU-språk. Förutom lettiska finns kursen redan på finska, svenska, estniska, engelska, tyska och norska. Över 400 000 studerande har redan skrivit in sig för att avlägga de tidigare publicerade språkversionerna. I maj kompletteras språkutbudet med ungerska. Tidtabellen för lanseringarna under sommaren och hösten preciseras.

Initiativet till att erbjuda kursen Elements of AI till alla EU-länder var en del av Finlands EU-ordförandeskap 1.7–31.12.2019. Utnyttjande och utvecklande av den digitala ekonomin samt satsning på medborgarnas kompetens var prioriteringar under Finlands ordförandeskap på agendan för hållbar tillväxt. Översättningen av kursen har genomförts av Europeiska kommissionen.

Ytterligare upplysningar:

Teemu Roos, professor, Helsingfors universitet, teemu.roos@helsinki.fi, tfn 044 523 1238

Jari Niemelä, rektor, Helsingfors universitet, president@helsinki.fi, tfn 029 412 2210 (sekreterare)Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, mika.niemela@tem.fi, tfn 029 506 2135

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, arbets- och näringsministeriet, nina.alatalo@tem.fi, tfn 029 504 7171

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, jenni.karjalainen@tem.fi, tfn 029 504 7224

Ville Cantell, ambassadråd, utrikesministeriet, ville.cantell@formin.fi, tfn +358 295 351 847

Ville Valtonen, Managing Director, Reaktor Education, ville.valtonen@reaktor.com, tfn 050 323 720