Helsingfors universitet och Nokia Bell Labs utvecklade smart 5G-teknologi för att följa luftkvaliteten

Teknologin har tagits i testbruk i Gumtäkt i Helsingfors. Nästa testningsort är Beijing, eftersom målet är att man med hjälp av MegaSense-projektet bättre ska kunna följa luftkvaliteten i storstäder. Konsumenten kommer också att kunna dra nytta av den mobila ”Gröna stigen”.

Helsingfors universitet och Nokia Bell Labs utvecklar tillsammans teknologi som med hjälp av 5G-nätet producerar exakt och smart data om miljön och luftkvaliteten i realtid.

- I Finland finns spetskompetens inom såväl atmosfär- och datavetenskap som utveckling av 5G-nätet. Det mångvetenskapliga MegaSense-samarbetet förbättrar märkbart exaktheten på luftkvalitetsmätningar, vilket leder till noggrannare information för beslutsfattarna, säger professor Sasu Tarkoma, prefekt för avdelningen för datavetenskap vid universitetet.

MegaSense-projektets mål är att skapa ett globalt observationssystem som ger exakt information om luftkvaliteten och skadliga ämnen i luften. Informationen kan användas av olika apparater i bilar, i hem och på kontor.

- På kommande är också mobilapplikationer som vi alla kan använda för att få information om luftkvaliteten och på så sätt öka vårt välmående.

Ett globalt observationssystem för luftkvalitet

Megasense-projektet baserar sig på ett tätt nätverk av luftkvalitetssensorer, som täcker en stadsregion, upptäcker föroreningar och bygger upp en bild av luftkvaliteten i realtid. De data som fås från sensorerna kompletteras med data från Helsingfors universitets SMEAR-forskningsstationer i Finland och Kina. Alla data kombineras och processas via 5G-nätverket.

Projektet utnyttjar existerande luftföroreningskartor och prognosmodeller, som även beaktar vindriktningen och var luftkvalitetssensorerna finns. Kalibrerade data om luftkvaliteten samt den information som förädlas ur kalibrerade data står även nästan i realtid till förfogande för olika applikationer. 

- Möjligheten att få information i realtid kan vara en möjlighet till affärsverksamhet för vissa företag, gissar Sasu Tarkoma.

”Gröna stigen” är den visuella konsumentappen Green Path

I framtiden kan luftkvalitetssensorerna vara mycket små.

- Då kan teknologin användas till exempel för stadsplanering eller i hälsorelaterade appar samt i produkter med anknytning till luftkonditionering, i smartfönster, i olika apparater som folk bär med sig, i telefonappar och i HD-kartor, säger Sasu Tarkoma.

En av de första potentiella konsumentapparna är ”Green Path”, en app som erbjuder visualiserad information om luftkvaliteten.

Molntjänster i Beijing

Det första pilottestet förMegaSense pågår på Helsingfors universitets campus i Gumtäkt. Där har luftkvalitetssensorerna kopplats till en molntjänst i NetLeap/NDAC-nätet, som opereras av Nokia, och data behandlas och appar används i den lokala molntjänsten.

Nästa pilottest ska genomföras i Beijing. Där ska det skapas ett vidsträckt miljömätningssystem som baserar sig på 5G-nätet och används för att följa luftkvaliteten och miljön.

Läs mer:
MegaSense: www.helsinki.fi/megasense
YouTube-video: MegaSense - Scal­able real-time 5G air pol­lu­tion sens­ing as a ser­vice for mega­cit­ies
Samarbetet mellan Helsingfors universitet och Nokia Bell Labs, på finska
Samarbetet mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Nokia: http://ncar.cs.helsinki.fi/

Kontaktuppgifter vid Helsingfors universitet:
Professor Sasu Tarkoma, ledare för MegaSense-projektet, +358 40 506 2163, sasu.tarkoma@helsinki.fi
Koordinator Maria Linkoaho-Nordling, maria.linkoaho-nordling@helsinki.fi
Kommunikatör Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, +358 50 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi