Forntida människors tankevärld undersöks med digital analys

Saana Svärd och hennes forskningsgrupp utreder hur människorna i forntida Mellanöstern tänkte med hjälp av metoder från digital humaniora.

Saana Svärd och hennes forskarkolleger står inför en utmaning. De vill utreda på vilket sätt människorna som levde i södra Levantens och Mesopotamiens stora imperier för några tusen år sedan upplevde sin sociala grupptillhörighet.

Spetsforskningsenheten Ancient Near Eastern Empires fick i juni finansiering av Finlands Akademi för åtta år framåt.

Nya forskningsmetoder

Spetsenheten består av tre forskningsgrupper som forskar i forntida människors tankevärld och identiteter ur tre olika perspektiv och med hjälp av nya metoder vid sidan av de traditionella.

Saana Svärds grupp använder metoder från digital humaniora. Jason Silverman betraktar ämnet från det bredaste perspektivet. Hans forskningsgrupp utreder vad vetenskapen överhuvudtaget vet om sociala identiteter. Antti Lahelmas grupp fördjupar sig i imperiernas och identiteternas materiella aspekter med hjälp av arkeologiska metoder.

Målet är att spetsenheten om några år ska sysselsätta ett trettiotal forskare.

– Forskningen om Mellanösterns forntida kulturer har hittills varit rätt konservativ i fråga om metoderna, men alla våra forskningsgrupper tar sig nu an nya metodologiska angreppssätt, säger Saana Svärd.

Digitalisering av lertavlor

Sanna Svärds forskningsgrupp utnyttjar metoder som används i språkteknologi och för analys av sociala nätverk.

Forskningen fokuserar på en tidsperiod från ca 800 f.Kr. under det första stora imperiet i Mesopotamien, Nyassyriska riket, ända till vår tideräknings början.

Mängden texter som bevarats på lertavlor är enorm. Digitala forskningsmetoder kan användas, eftersom texterna har translittererats på originalspråket och under de senaste 20 åren har de translittererade texterna sparats i digital form.

Språket berättar om språkanvändarna

Saana Svärd har redan genomfört de första proven tillsammans med Krister Lindén, forskningsledare inom språkteknologi.

– Lertavlornas texter kan undersökas med digitala metoder på nästan samma sätt som moderna språk, säger Svärd.

Hon planerar att med språkteknologiska medel söka fram ordkluster som innehåller termer som beskriver folkslag.

– Språk är ett begreppssystem med hjälp av vilket människan strukturerar sitt tänkande. Via språket kan vi få inblick i människornas tankevärld.

Forskarna använder också analys av sociala nätverk. Det tänker Svärd använda för att utreda relationer människor emellan. Hon vill undersöka vilka grupper människorna tillhör utgående från texterna.

Spetsforskningsenheten Ancient Near Eastern Empires