Ensamma unga har lätt för att bli nätberoende – under coronatiden är allt fler i riskzonen

Ensamhet är en riskfaktor för att en ung person börjar använda webben tvångsmässigt. Risken för tvångsmässig nätanvändning har ökat under coronatiden: ensamheten har ökat bland de unga, samtidigt som den tid som används på att surfa på nätet ökar.

I en undersökning om skadlig nätanvändning bland unga deltog 1 750 finländska unga. De undersöktes tre gånger: vid 16, 17 och 18 års ålder. Resultaten publicerades i vetenskapspublikationen Child Development.

De ungas nätanvändning är ett tveeggat svärd: när en ung person använder webben i lämplig mån är följderna positiva, men om användningen blir tvångsmässig kan det ha mycket skadliga konsekvenser. Tvångsmässig användning kan vara till exempel spelberoende eller att ständigt följa ”likes” och jämföra sig med andra på sociala medier

– Under coronatiden har ensamheten bland de unga ökat kraftigt. På webben söker man en känsla av samhörighet. Ensamma unga söker sig till webben och riskerar att bli beroende. Nätberoende kan leda till ytterligare ohälsa, såsom depression, säger ledaren av undersökningen, Katariina Salmela-Aro, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Risken högst hos 16-åriga pojkar

Risken för skadlig nätanvändning var högst bland 16-åringar. Problemanvändning förekom oftare bland pojkar.

Hos en del unga fortsätter problemet ända till vuxenålder, men för många avtar beroendet med åldern. Att problemanvändningen minskar har ofta att göra med den unga personens utveckling där självregleringen och kontrollen ökar, hjärnan utvecklas och utvecklingsuppgifterna i samband med studierna styr uppmärksamheten.

– Det är tröstande att den skadliga nätanvändningen anpassar sig och ändras ofta under senare ungdomsår och vid övergången till vuxenåldern. Det gäller alltså att vara uppmärksam på detta både i skolan och hemma. Att ta tag i ensamheten är också en viktig kanal för att hindra skadlig nätanvändning, säger Salmela-Aro.

Undersökningen visade att också föräldrarna och atmosfären i hemmet har betydelse:

frånvarande föräldrars barn löper större risk för skadlig nätanvändning. Om föräldrarna inte är väldigt intresserade av den ungas liv eller är alltför tillåtande kan det vara svårt för den unga att sätta gränser för sitt agerande.

Nätmissbruk och depression skapar en ond cirkel

Bland de unga som deltog i undersökningen hade den tvångsmässiga nätanvändningen ett samband med depression. Depression var ett förebud om nätmissbruk, och nätmissbruk ökade depressionen ytterligare.

Nätmissbruk förebådade också sämre skolframgång. Detta kan ha att göra med att nätanvändning tar mycket tid och kan störa den ungas sömnrytm och återhämtning och således minska den tid som används på skolgången och prestationer.

Uppgifter om publikationen:

Toth-Kiraly, Istvan, Morin, Alex, Hietajärvi, Lauri & Salmela-Aro, Katariina (2021) Longitudinal trajectories, social antecedents, and outcomes of problematic internet use among late adolescents. Child Development, Early View

Undersökningen har stötts av Finlands Akademi. Forskarna vid Helsingfors universitet samarbetade i undersökningen med forskarna vid det kanadensiska universitetet Concordia.