Universitetet börjar med närundervisning på höstterminen – interaktionen ordnas på hälsosäkert sätt

Inom undervisningen och studierna kombineras olika undervisningsformer, och också arbetsformerna vid universitetet går från distansarbete mot en hybridmodell. Från och med augusti öppnar universitetet sina lokaler för studier, undervisning, tjänster och restaurangtjänster.

Planeringen av Helsingfors universitets verksamhet hösten 2021 har utgått från att det är möjligt för studenter och personal att återvända till campusen trots att virusläget ännu är osäkert och vaccinationstäckningen ofullständig. För studierna och utbildningsprogrammen innebär detta kombinationer av olika slags undervisningsformer samt säkerhetsavstånd. 

Enligt prorektor Tom Böhling kommer föreläsningar med stort deltagarantal inte att ordnas som närundervisning i höst, men utöver den nödvändiga närundervisningen kommer ungefär en tredjedel av studierna att kunna ordnas i universitetets lokaler.

– I smågrupps- och närundervisningen prioriteras särskilt första årets studenter i kandidat- och magisterprogrammen och andra årets studenter i kandidatprogrammen, eftersom de har haft allra minst kontakt med universitetet på grund av undantagssituationen. Det är viktigt att de får uppleva gemenskap och tillhörighet i början av studierna, säger Böhling.

I höst kommer undervisningen att genomföras i olika former: i hybridundervisning och blandad undervisning är antingen en del av studenterna eller undervisningstillfällena på distans och en del på plats. Höstens undervisning och tentamina planeras med beaktande av tillräckliga säkerhetsavstånd i universitetets lokaler. 

– Coronatiden har varit en prövning för studenterna. Det är viktigt att vi stöttar deras välbefinnande på olika sätt, konstaterar utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta.

– Vi öppnar studentservicen under trygga former på campus, och studiepsykologerna och Handledningshörnan ordnar både virtuella och fysiska evenemang som ska stödja välbefinnandet, säger Niinistö-Sivuranta.

Biblioteken och Unisport håller öppet, men antalet användare som får vara på plats samtidigt kan begränsas.

Att mötas tryggt möjliggör gemenskap

Universitetet tar i höst också i bruk en hybridmodell för arbetet. Rekommendationen om distansarbete gäller tills vidare, men överenskommelserna om distansarbete och arbete på arbetsplatsen blir flexiblare också efter att undantagssituationen upphör. Redan nu är det möjligt att arbeta helt eller delvis på arbetsplatsen om medarbetaren och chefen anser att det är den bästa lösningen för att trygga arbetshälsan eller en smidig arbetsgång, eller på grund av utmanande distansarbetsförhållanden.

Från och med augusti öppnar universitetet sina lokaler för studier, undervisning, tjänster och restaurangtjänster. För närvarande ordnas inga publikevenemang och vid sammankomster beaktas de rådande restriktionerna.

Fokus i allt ligger på att följa de säkerhetsanvisningar som utfärdats. Prorektor Böhling anser att det är viktigt att kunna mötas under trygga former. Han förhåller sig optimistiskt till den kommande terminen.

– Nu kan vi mötas tryggt på campus när vi använder munskydd, håller avstånd och har god handhygien samt vaccinerar oss. Vi behöver kunna mötas, så låt oss tillsammans göra allt vi kan för att det i det nuvarande läget ska vara möjligt, säger Böhling.

 

Aktuell information om gällande coronariktlinjer och säkerhetsanvisningar

Universitetets webbsida om coronavirusläget

Vanliga frågor och svar i Instruktioner för studerande