Två språk, en utbildning

Heikki Hannelin, nyutexaminerad rättsnotarie, hör till de första med en tvåspråkig examen från Helsingfors universitet.

Tre år efter att de första studenterna började på de tvåspråkiga programmen vid den juridiska utbildningen i Vasa och Viks institution för ekonomi har de första studenterna fått sina tvåspråkiga examina vid Helsingfors universitet.

Heikki Hannelin hör till de första som utexaminerades från Vasas tvåspråkiga rättsnotarieutbildning.

- I början av studierna var det svårt att följa med undervisningen, men man vande sig ganska snabbt. Speciellt i början hade vi mycket språkundervisning och så fick vi också feedback på det vi skrev.

De som avlägger en tvåspråkig kandidatexamen måste avlägga minst en tredjedel av sina studier, eller 60 studiepoäng, på det andra inhemska och får en anteckning i betyget om att examen avlagts som tvåspråkig.

Idén om att erbjuda tvåspråkiga examina vid Helsingfors universitet kom från Université de Fribourg i Schweiz, där tvåspråkiga examina erbjudits i åratal.

- Det mest utmanande med studierna var att skriva tenter på svenska när tentlitteraturen var på finska. Det är i praktiken omöjligt att få ihop en tredjedel av studiepoängen om man inte gör det, och det är rätt så tidskrävande att översätta tentböckernas termer till svenska, säger Hannelin.

I fortsättningen hoppas Hannelin att det erbjuds mer tentlitteratur på svenska.

Orsaken till att just Vasas juridiska utbildning deltog i pilotprojektet var att studenterna redan sen tidigare följt med undervisningen på både finska och svenska, oberoende av modersmål. Den största skillnaden är att studenterna nu skriver alla arbeten och tenter på undervisningsspråket, medan de tidigare kunnat gå en kurs på finska och skriva tenten på svenska, eller tvärtom.

Studenterna i pilotprojekten har varit väldigt nöjda med studierna och största delen tycker att deras svenska eller finska blivit märkbart bättre och tröskeln att använda språket lägre. Redan från början av studierna får studenterna feedback och stöd av språkcentrets lärare.

- Jag kanske inte pratar så mycket bättre svenska än tidigare, men jag har blivit betydligt bättre på att skriva och förstå svenska, också till den grad att jag har haft användning av mina språkkunskaper i arbetslivet, säger Hannelin.

Pilotprojektens succé har lett till att även andra fakulteter vid Helsingfors universitet kommer att införa tvåspråkiga examina. Från och med hösten 2013 kommer studenter att kunna göra sina kandidatstudier på två språk i biologi, kemi, fysik, socialt arbete, socialpsykologi och juridik i Helsingfors.