Studieavgifterna för öppna universitetsstudier ändras från och med maj 2025

De nya studieavgifterna varierar från 15 euro till 45 euro per studiepoäng. Speciellt för studier i det inledande skedet hålls studieavgifterna oförändrade.

Avgifterna för de öppna universitetsstudier och fristående studier som erbjuds av Helsingfors universitet och dess fakulteter ändras när det gäller studier som börjar den 1 maj 2025 eller senare.  

 Tre avgiftsklasser

Det kommer att finnas tre avgiftsklasser för de öppna universitetsstudierna: 15 euro, 30 euro och 45 euro per studiepoäng. Det kan också finnas avgiftsfria studier i studieutbudet.  

  • Studieavgiften för prova på-kurser, grundstudier och merparten av de studier som krävs för ansökan via öppna universitetsleden är 15 euro/sp. 
  • Avgiften till exempel för studier efter grundstudier, studier som kräver mer undervisning och handledning än normalt, öppna universitetets tematiska moduler samt studier för vilka kostnaderna är högre än normalt är 30 eller 45 euro/sp. 
  • Exempel på avgiftsfria studier är kurser som ersätter urvalsprov, sommarstudier för närvaroanmälda studenter vid Helsingfors universitet som avlägger kandidat- eller magisterexamen och studier som ordnas genom projektfinansiering (om finansiären så bestämmer). 

Universitetets fakulteter och Språkcentrum fattar besluten om studieavgifterna för sina studier i enlighet med dessa ramvillkor. Studieavgiften för respektive kurs anges på kurssidan.  

De nya studieavgifterna tillämpas inte på öppen universitetsundervisning som ordnas av samarbetsläroanstalter. 

Avgiftsreformen grundar sig på en nedskärning av den statsfinansiering som universitetet får de kommande åren samt på en ändring av statsrådets förordning i fråga om de högsta studieavgifter som kan tas ut.  

Väd är Öppna universitet?
 

De öppna universitetsstudierna arrangeras av utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet och av Språkcentrum, och de är öppna för alla som är intresserade av dem. Vid Helsingfors universitets öppna universitet ordnas varje år totalt över tusen kurser från samtliga fakulteter och vid drygt 50 olika utbildningsprogram.  År 2023 var antalet studenter nästan 23 000.