Rektor Lindblom delar studenternas oro över eventuella nedskärningar av bidrag

En grupp på tjugo studenter ockuperade aulan i universitetets huvudbyggnad i morse för att protestera mot de nedskärningar som regeringen planerar.

Rektor Sari Lindblom träffade ockupanterna på förmiddagen.
– Vi delar studenternas oro över att regeringen planerar nedskärningar i studie- och bostadsbidragen.

Enligt Lindblom är det särskilt inkonsekvent att försvaga dessa stöd samtidigt som regeringen vill förkorta studietiden. Det finns också planer på att dra åt universitetens finansieringsmodell, som belönar studerande för snabb utexaminering.
–  Studenterna måste kunna koncentrera sig på sina studier. På så sätt kan de ta sin examen och komma ut i arbetslivet på ett smidigt sätt", betonar rektor Lindblom.

Hon påminner också om att regeringens planerade nedskärning av bostadsbidraget kommer att drabba studenter som studerar i Helsingfors hårdast, eftersom bostäderna i huvudstaden är dyrare än i resten av landet.

Som psykolog är Lindblom också bekymrad över studenternas välbefinnande. Hon påpekade att både coronapandemin och kriget i Ukraina har orsakat psykisk påfrestning.  Den ekonomiska åtstramningen skulle komma i kölvattnet av dessa svåra år.

Universitetets ledning har aktivt arbetat för universitetets mål för regeringsprogrammet (länk) vid möten med representanter för Finlands regering. Universitetsrektorernas råd (UNIFI) förbereder för närvarande en gemensam ståndpunkt om studieavgifter för studenter från länder utanför EU.

Universitetet kommer inte att ingripa i demonstrationen i huvudbyggnaden så länge den är fredlig och de nyrenoverade lokalerna inte störs.