Rekordmånga ansökningar till Helsingfors universitets internationella kandidat- och magisterprogram

De internationella magisterprogrammen lockade sammanlagt 8506 ansökningar. De populäraste programmen var Master’s Programme in Computer Science och Master’s Programme in Data Science.

Vid Helsingfors universitetets internationella magisteransökan var det möjligt att söka till 35 magisterprogram med engelska som undervisningsspråk. I många av dessa program kan man också bedriva studier helt eller delvis på finska eller svenska. I denna ansökningsomgång fick universitetet in sammanlagt 8 506 ansökningar till de internationella magisterprogrammen. Ansökningstiden gick ut den 4 januari 2023. Det finns 835 nybörjarplatser på programmen som startar hösten 2023. 

Det populäraste programmet var Master’s Programme in Computer Science som fick 790 ansökningar. På andra plats kom Master’s Programme in Data Science med 768 ansökningar, och tredje flest ansökningar (561) fick Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability  

Helsingfors universitets enda engelskspråkiga kandidatprogram Bachelor’s Programme in Science fick 421 ansökningar, vilket är betydligt fler än året innan (264 st. år 2022). Ansökningstiden för kandidatprogrammet gick ut den 4 januari. Antagningen till programmet kompletteras senare, eftersom en del söker till programmet samtidigt som den gemensamma ansökan till högskolorna pågår. 

– Det gläder mig att se att vårt breda utbud av internationella program är mycket populärt bland potentiella studenter, särskilt eftersom vi under de senaste åren har lagt ner mycket arbete på att utveckla både innehåll och undervisningsmetoder, baserat på vår mycket höga nivå av nyfikenhetsdriven forskning. Vi ser fram emot att välkomna ett stort antal nya studenter från hela världen till vårt universitet nästa höst, säger Kai Nordlund, prorektor med ansvar för undervisningen. 

Antagningen till Helsingfors universitets finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram sker i den gemensamma ansökan till högskolorna 15–30.3.2023. 

Ansökningar från 148 länder 

Ansökningarna till de internationella magisterprogrammen kom från 148 länder (2022: 142 länder). Flest ansökningar förutom Finland kom från Pakistan, Bangladesh och Kina. Andelen ansökningar från Finland sjönk från tidigare år och var bara 11 procent (2022: 23 %). 

Andelen sökande som är skyldiga att betala läsårsavgift för att de kommer från länder utanför EU och EES var 79 procent (2022: 68 %). 90 procent av sökandena med skyldighet att betala läsårsavgift ansökte om stipendium. 

Antagnings- och stipendiebesluten publiceras senast i mitten av april, varefter de sökande meddelar huruvida de tar emot den erbjudna studieplatsen eller inte. Studierna börjar hösten 2023.