Mötesplats för vetenskap och arbetsliv – HY+ lyfter finländarna till kompetenstoppen med aktuell forskning

Fortbildningsbolaget HY+ siktar på en betydande roll inom kontinuerligt lärande. Kompetensutveckling är det enda sättet för en organisation att klara sig i konkurrensen, tror Kimmo Kärpijoki, bolagets vd.

Hur främjar man hjärnhälsa, och hur distansarbetar man som chef eller utbildar personalen effektivt? Helsingfors universitets fortbildningsbolag HY+ erbjuder svar på de här frågorna, som ständigt är aktuella inom alla expertorganisationer.

Bolagets produktpalett utgår från mångvetenskaplig, forskningsbaserad kunskap från universitetet.  I utbudet ingår uppdragsutbildningar för offentlig förvaltning och för företag, samt utbildningar som är öppna för alla, både på distans och på plats.

– Helsingfors universitet är säkerligen den främsta människokännaren i Finland, hävdar Kimmo Kärpijoki, bolagets vd.

Idén med fortbildning är inte att erbjuda akademiska föreläsningar, utan här är greppet mer praktiskt. Kursen för artificiell intelligens leds till exempel både av toppforskare och experter från näringslivet.

– Utbildningarna måste vara relevanta för arbetslivet, poängterar Kärpijoki.

HY+ avkastning återbördas till forskning och utveckling vid universitetet

HY+ grundades 2016 och bygger vidare på den verksamhet som dess föregångare Palmenia inledde för över 40 år sedan. I dag fokuserar fortbildningen på ledarskap och handledning, lärande, kommunikation samt välfärd och välbefinnande.

Bolaget har bland annat utbildat vårdhemspersonal i läkemedelsbehandling, coachat ledningen för Nylands förbund och konsulterat Finavia i utvecklingen av webbkurser (länkarna endast på finska). Omsättningen uppgick till 4,3 miljoner euro år 2021, och drygt 10 000 personer deltog i utbildningarna. HY+ har också utsetts till Ett samhälleligt företag.

– Det innebär att bolagets avkastning används till forskning och utveckling vid Helsingfors universitet.

Framtidsplanerna är ambitiösa. Avsikten är att ännu mer än tidigare tillgängliggöra kunskapen vid de 11 fakulteterna och erbjuda nya tjänster för företagssektorn. För närvarande står företagssektorn för cirka 30 procent av omsättningen. Pandemin ha rökat efterfrågan även utanför huvudstadsregionen.

– Vi vill betrakta oss som en riksomfattande aktör.

Helsingfors stad uppskattar de nära banden till vetenskapssamfundet

Helsingfors stad, som är en av HY + långvariga kunder, köper fortbildningstjänster bland annat för sin personal inom undervisning och fostran. Hundratals lärare och småbarnspedagoger deltar i bolagets Mininepsy-kurser, som bildar en stor helhet.

– Den utbildningen har sitt fokus på hur man bemöter en elev som behöver stöd, berättar Marjo Kyllönen, linjedirektör för utvecklingstjänster inom fostrans och utbildningssektorn.

Ur stadens synvinkel är det viktigast att utbildningarna är motiverande, intressanta och att de grundar sig på forskning. Just de kompetenta utbildarna, som ofta har nära band till universitetet, är en stor fördel med HY+.

– Vi kan lita på att deras forskningsbaserade kunskap är ajour, säger Mervi Korhonen, chef för pedagogiska tjänster vid Helsingfors stad.

När målgruppen består av utbildningsproffs, måste även de pedagogiska metoderna hålla hög nivå. För att hitta de bästa metoderna samarbetar HY+ med Pedagogiska fakulteten, som klarat sig utmärkt i internationella universitetsrankingar.

En exportledare som hjälper andra finländare i internationaliseringen

God utbildning är ett av FN:s mål för hållbar utveckling. I utvecklingsländerna hamnar upp till 57 miljoner barn (på finska) utanför skolsystemet. HY+ tar sig an det här globala problemet genom utbildningsexport, som står för en fjärdedel av bolagets omsättning.

Under 2021 genomförde bolaget tre stora internationella projekt. Bolaget fungerar också som konsult, till exempel i reformen av utbildningssystemet i Sri Lanka, som genomförs av Asiatiska utvecklingsbanken ADB.

– Vi följer upp hur reformen framskrider och utbildar lärare och rektorer, berättar Kärpijoki.

Under de senaste åren har HY+ utarbetat ett diplomprogram för lärarutbildning för Förenade Arabemiraten, introducerat polska högskoleledare till finska universitet och utbildat sydkoreanska lärare. Dessutom medverkar man i Education Finland  (på engelska) och hjälper finska högskolor och företag i deras internationalisering.

Kärpijoki tror att personerna som bolaget utbildat kan åstadkomma varaktiga förändringar i sina hemländer. I fortsättningen kommer man att utvidga utbildningsexporten utanför det pedagogiska området.

– Helsingfors universitet besitter mycket sådan kunskap inom hållbar utveckling som skulle kunna säljas runt om i världen.

Lönsamt att upprätthålla kompetensen för att företaget ska klara konkurrensen

HY+ strävar efter en betydande roll inom kontinuerligt lärande i Finland. Bolaget har ordnat Akademiska färdigheter -utbildningar för invandrare (på finska) med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet samt genomfört utbildningar för NTM-centralerna, där de arbetssökande har kunnat komplettera sin kompetens från till exempel kemist till biokemist.

Kärpijoki tror att trenden för livslångt lärande kommer att fortsätta växa framöver.

– Vi har mycket att göra i det avseendet, samtidigt som det öppnar nya affärsmöjligheter.

Men varför är det värt att uppdatera personalens kompetens? Kärpijoki påminner om att möjligheten till utveckling knyter arbetstagaren till arbetsplatsen.  Därutöver kan man fråga sig om företag ens har råd att låta bli att utbilda sin personal.

– Jag anser att kompetensutveckling är den enda möjligheten för en expertorganisation att klara sig i konkurrensen.

Läs mer

HY+ webbplats

Nästan 170 utbildningar per år
 • Fortbildningsenheten vid Helsingfors universitet bolagiserades till HY+ år 2016. Bolaget ägs av Helsingfors universitets fonder.

   
 • 168 utbildningar ordnades av HY+ år 2021.

   
 • Hörnstenar i verksamheten: skräddarsydda uppdragsutbildningar för organisationer, utbildningspaket för individer, fortbildningar som finansieras av statsförvaltningen samt utbildningsexport.

   
 • Utbildarna är bland annat forskare och lärare vid Helsingfors universitet och experter vid företag. HY+ samarbetar aktivt med andra högskolor.

   
 • Till HY+ webbplats, läs kundberättelser (på finska).